پایگاه خبری اسکان 1 مرداد 1398 ساعت 10:15 http://www.eskannews.com/report/21474/وضعیت-مترو-طی-۴۰ساله-گذشته-بی-سابقه-بوده -------------------------------------------------- عنوان : وضعیت مترو طی ۴۰ساله گذشته بی سابقه بوده است -------------------------------------------------- متن : به گزارش اسکان نیوز، محسن هاشمی در جلسه روز یه شنبه شورای شهر تهران در تذکری به شهردا تهران در خصوص مشکلات شرکت راه آهن شهری(مترو)گفت:متاسفانه با وجود تذاکرات قبلی در جهت رسیدگی ویژه به وضعیت مترو و حل مشکلات مدیریتی این مجموعه به نظر می رسد، حمل ونقل ریلی و مجموعه بزرگ مترو که باید اولویت نخست شهرداری تهران برای حل مشکل آلودگی هوا و ترافیک باشد از اهمیت کافی برای شهردارتهران برخوردار نیست و به مسایل آن رسیدگی نمی شود. وی ادامه داد: اعتراضات روزهای اخیر در شرکت مترو، ناشی از عدم دقت ، توجه و تصمیم گیری مناسب در معاونت حمل ونقل ترافیک و همچنین فقدان انسجام وهماهنگی و ضعف مدیریت در هیات مدیره و شرکت مترو است. هاشمی با تاکید بر این که این وضعیت در ۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده است گفت: در طول بیش از سی سال از فعالیت شرکت مترو در پس از انقلاب و حتی قبل از انقلاب این وضعیت بی سابقه بوده است. هاشمی خطاب به شهردار تهران گفت :با توجه به وضعیت فعلی متروبصورت جدی از جنابعالی می خواهم شخصا وبا تشکیل کارگروه ها ویژه ، مسایل شرکت مترو را مورد رسیدگی قرار داده و از آسیب دیدن حقوق شهروندان تهرانی و اخلال در فعالیت این شرکت که در نظم عمومی شهر تاثیر جدی دارد ، جلوگیری کنید. وی تاکید کرد: وضعیت کنونی مترو و به نظم عمومی و حقوق شهروندان آسیب وارد کرده ما به شهروندان قول داده بودیم سفرهای ریلی از دو و نیم میلیون سفر به ۷ میلیون سفر افزایش پیدا کند اما در تحقق این برنامه دچار مشکل اساسی شده ایم.