پایگاه خبری اسکان 14 مرداد 1398 ساعت 20:55 http://www.eskannews.com/news/21851/شورای-نگهبان-تشکیل-وزارت-میراث-فرهنگی-گردشگری-تائید -------------------------------------------------- عنوان : شورای نگهبان تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را تائید کرد -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: در مصوبات اخیر شورای نگهبان، مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تائید شد. در نشست اخیر شورای نگهبان اعضا شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص ندادند.