پایگاه خبری اسکان 12 خرداد 1398 ساعت 9:47 http://www.eskannews.com/report/20168/تذکر-هاشمی-شرکت-بهره-برداری-قرار-نیست-هیچ-تغییر-ساختاری-مترو-رخ-دهد -------------------------------------------------- عنوان : تذکر هاشمی به شرکت بهره‌برداری/ قرار نیست هیچ تغییر ساختاری در مترو رخ دهد -------------------------------------------------- متن : به گزارش اسکان نیوز، محسن هاشمی در ابتدای جلسه شورای شهر تهران در تذکری به شهردار درخواست کرد: ریشه آغاز اعتراضات شرکت بهره برداری مترو را شناسایی کند. هاشمی با اشاره به اعتراض های کارکنان شرکت بهره برداری مترو که منجر به تجمع این کارکنان در هفته جاری شد، گفت: این کارکنان احتمال ایجاد تغییرات ساختاری و شرکتی شدن خود را می دانند که با پیگیری کمیسیون حمل و نقل، از مسئولین شهرداری و شرکت بهره برداری، صراحتاً اعلام شد تصمیمی برای تغییر ساختار و شرکتی کردن کارکنان اتخاذ نشده است. وی اضافه کرد: این موضوع توسط فضای مجازی و رسانه های بیگانه و دامن زدن برخی از جریان های سیاسی مطرح شده و باعث تحریک و ناآرامی میان کارکنان شرکت بهره برداری شده است. رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: هیچ کدام از اعضای شورا در انتصابات و تصمیم گیری های حمل و نقل مترو دخالتی نداشته اما از بُعد نظارتی شورای شهر، از شهردار تقاضا می کنم به این موضوع رسیدگی کرده و مشخص شود این اتفاق از کجا آغاز شده زیرا باعث نارضایتی میان کارکنانی می شود که روزانه در جایگاه مسئولیتی شان دو تا سه میلیون نفر را جابجا می کنند و می تواند این نارضایتی تبعات زیادی برای شهر تهران داشته باشد. هاشمی خاطرنشان کرد: تهران در بحران و جنگ اقتصادی به سر می برد و این نوع اتفاقات در خدمات رسانی به مردم می تواند تأثیرگذار باشد و باعث نارضایتی شهروندان شود بنابراین از کارکنان شهرداری و شرکت بهره برداری می خواهم نسبت به این موضوعات با آرامش بیشتری رفتار کنند.