پایگاه خبری اسکان 10 آذر 1398 ساعت 12:14 http://www.eskannews.com/news/24181/بازداشت-شهردار-شهرکرد-۳-عضو-شورای-شهر -------------------------------------------------- عنوان : بازداشت شهردار شهرکرد و ۳ عضو شورای شهر -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: یکی از اعضا شورای شهرکرد در این رابطه علت بازداشت این افراد را مربوط به نحوه واگذاری برخی اراضی شهری به بانک شهر عنوان کرد. این عضو شورا گفت: گفتنی است بخشی از اراضی شهر بدون ضابطه و عدم تشریفات قانونی به بانک شهر فروخته شده است. وی با بیان این که شهردار و ۲ نفر از اعضا شورای شهر هم اکنون در بازداشت بسر برده و یک نفر نیز با قید وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد است، افزود: داستان برای آزادی شهردار و ۲ نفر دیگر اعضا شورای شهرکرد وثیقه ۳۰ میلیار تومانی تعیین کرده است.