پایگاه خبری اسکان 14 تير 1398 ساعت 19:17 http://www.eskannews.com/note/21030/شورایاری-تجلی-مدیریت-شهروندان -------------------------------------------------- عنوان : شورایاری، تجلی مدیریت شهروندان -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: لزوم اداره مطلوب یک محله و شهر با مشارکت و همکاری شهروندان تقریبا هیچ گاه مورد تردید قرار ندارد؛ مشارکتی که در شورایاری و با رای مردم هر محله بروز می یابد و شورایاران در چارچوب محدوده وظایف قانونی، مشکلات محلات را به مدیران شهری منتقل کرده و برطرف شدن آنها را پیگیری می کنند. شورای پنجم از بدو تشکیل با توجه به باور بنیادین اعضا مبنی بر ضرورت ایفای نقش جدی تر شورایاری ها در فرایند اداره محلات و همچنین تأثیرپذیری عمیق تر مدیریت شهری از مطالبات شهروندان، بسترسازی برای تحقق مدیریت شهروندان از طریق شورایاری ها را در دستور کار قرار داده و بر همین مبنا تغییراتی در اساسنامه شورایاری ها صورت داد تا فرایند مشارکت اهالی در سرنوشت محله خود و نقش آفرینی شهروندان در روند توسعه شهر تسهیل و با دقت، کارایی و تأثیر بیشتری صورت پذیرد. اکنون زمان محدودی تا پایان ثبت نام برای حضور درانتخابات شورایاری ها باقی مانده است و انتخابات شورایاری های تهران در حالی در آستانه برگزاری است که به نظر می رسد شورایاری ها جایگاه در خور و مؤثرتری برای تحقق اهداف خود یافته اند و اینک نوبت شهروندان است که با بهره گیری از این فرصت و با مشارکت در این انتخابات این حلقه مهم و مؤثر در زنجیره مدیریت شهری را محکم تر شکل دهند و گامی مهم در جهت اداره محلات و به تبع آن کلیت شهر بر مبنای نیازها و علایق واقعی شهروندان بردارند.