پایگاه خبری اسکان 22 اسفند 1397 ساعت 11:18 http://www.eskannews.com/news/18132/مصالح-بومی-مرمت-آثار-تاریخی-استان-استفاده-شود -------------------------------------------------- سرپرست اداره کل میراث فرهنگی سمنان: عنوان : مصالح بومی در مرمت آثار تاریخی استان استفاده شود -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: مهدی جمال،سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان امروز و در جلسه شورای فنی میراث فرهنگی استان سمنان تاکید کرد: درکف سازیوجداره سازیطرح هاازظرفیت هایبوم آوردهمگونبابافتتاریخیکهمحصولوتولیدکارخانه هاو کارگاه های استانسمنان، استفاده شود. وی اجرا این طرح را دربومی گزینیوتقویتاقتصاداستان،موثر دانست و بر اجرا سنگ فرشوتعویضپوششکفوجدارهمعبرمجاورخانهتاریخیحاجحشمت اللشکرسرخه، تاکید کرد. در این جلسه طرح های ساماندهی پهنه شرقی مسجد حضرت امام خمینی (ره) که از بیش از شش سال قبل آغاز شده، ساماندهی پهنه جنوبی محدوده بافت امام زاده یحیی (ع) سمنان که همواره از مطالبات شهروندان، هیات امنا امامزاده متبرکه و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان بوده و طرح تغییر و اصلاح کف سازی حول محور میدان ارگ تاریخی سمنان تا حد فاصل چهارراه شهربانی در راستا پیاده محور شدن معبر و خیابان منتهی به چهارراه مورد بررسی و تصویب اولیه قرار گرفت. ششمین و آخرین جلسه شورای فنی میراث فرهنگی استان سمنان در سال 1397 با حضور اعضا شورای فنی، مدیر بافت قدیم و بازآفرینی شهری شهرداری سمنان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان، نمانیدگان فرمانداری سمنان، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمنان و مشاوران طرح های محدوده بافت تاریخی برگزار شد.