پایگاه خبری اسکان 24 بهمن 1397 ساعت 16:46 http://www.eskannews.com/news/17557/نقدی-رویکرد-مدیریت-شهری-نمای-ساختمان -------------------------------------------------- عنوان : نقدی بر رویکرد مدیریت شهری در نمای ساختمان‌ -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: با توجه به شرایطنمای ساختمان ها در کلانشهرها و سایر بخش ها اعم از شهرها و شهرستان ها، این نشست سعی در نقد و بررسی رویکرد شهرداری ها و تاثیرگذاری این ارگان بر این حوزه ها داشت. در واقع تاثیرگذاری سازمان ها و نهادهای مربوطه در راستای تغییر ذائقه مردم و شکل دادن به شهرها، موضوع این نشست بود. در این نشست،عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران؛سید امیر منصوری،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ومحمد سالاری، عضو شورای اسلامی شهر تهران به عنوان اعضای پنل و سخنران حضور داشتند. سلیقه مالک یا مدیریت شهری؟ اینکه نمای ساختمان ها باید با نظامی تعیین شده طراحی و اجرا شود مورد توافق تمام گروه هاست ولی سوال اصلی این است که کدام سلیقه الویت دارد؟ آنچه به نظر می رسد مدیریت شهری باید بجای شکل نما روی نظم آن سیاستگذاری داشته باشد. در این رویکرد هریک از کمیته های نما می توانند نقش مشورتی بین مردم و مدیریت شهری برقرار کنند. این راهبرد می تواند اختلاف سلیقه بین مدیریت شهری و مردم را ماهش دهد و به نقطه قابل قبول بین طیف اغتشاش و یکنواختی در نما دست یافت. مدیریت حداکثری نما، موجب ایجاد سیمای مدیران جای سیمای مردمی می شود مه امر مطلوبی برای شهروندان نیست!