پایگاه خبری اسکان 29 آبان 1397 ساعت 10:25 http://www.eskannews.com/news/15675/اتمام-حجت-دیوان-محاسبات-اعاده-کارها-باید-بروید -------------------------------------------------- عنوان : اتمام حجت دیوان محاسبات با اعاده به کارها: باید بروید -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: طرح "اصلاحقانون منع بکارگیری بازنشستگان" در تاریخ 24 شهریور امسال با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پس از بیان نظرات موافقان و مخالفان تصویب شد. حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور نیز قانون منع بکارگیری بازنشستگان را در روز سه شنبه 27 شهریور امسال برای اجرا، به سازماناداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان، افراد بازنشسته پس از ابلاغ قانون، 60 روز فرصت داشتند که از مسئولیت شان کناره گیری کنند، که این تاریخ در روز 27 آبان، یعنی دو روز پیش پایان یافته است. اما به تازگی تعدادی از مسئولان رده بالای دولتی بعد از اجرای این قانون و پایان مهلت 60 روزه حاضر به کناره گیری از مسئولیت نیستند و با توجیه های مختلف از اجرای قانون سر باز می زنند. برخی مدیران دولتی، با توجیه "اعاده به خدمت" قصد کناره گیری از مسئولیت را ندارد. بر همین اساس "فیاض شجاعی"، دادستان دیوان محاسبات توضیحاتی درباره وضعیت فعلی بکارگیری بازنشستگان پس از اجرای قانون مطرح کرده و گفتهاست از تاریخ ابلاغ ماده واحده قانون منع بکارگیری بازنشستگان، یعنی 15 خرداد 1395 که به موجب تبصره 5 آن، ماده 91 تا استخدام کشوری مصوب 31 تیر 1345 نسخ صریح شده است،عملا اعاده به خدمت بازنشستگان به نحو مطلق منتفی است. وی افزود:به عبارت دیگر از تاریخ مذکور، برای اعاده بازنشستگان به خدمت دولتی، هیچ مبنا و جواز قانونی وجود ندارد. این امر بیانگر این است که اطلاق و عمومیت بکارگیری بازنشستگان، شامل بکارگیری در قالب اعاده به خدمت بازنشستگاننیز می شود. دادستان دیوان محاسبات با اشاره به تفسیر مجلس از قانون منع بکارگیری بازنشستگان،گفت:در مقطع دیگری، مجلس اراده اش را مبنی بر اینکه منع اشتغال یا بکارگیری بازنشستگان شامل اعاده به خدمت هم می شود، به موجبتفسیر ماده 8 قانون تعدیل نیروی انسانی که درسوم خرداد 1373 اعلامکرده و براساس آن در پاسخ به این سؤال که آیا منظور از ممنوعیت اشتغال بکار بازنشستگان، شامل اعاده به خدمت بازنشستگان نیز می گردد یا خیر؟،به صراحت و در قالب ماده واحده ای اعلام کرده است که ممنوعیت اشتغال بکار بازنشستگان موضوع این قانون، شامل اعاده به خدمت بازنشستگان موضوع ماده واحدهقانون اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت که در 18 بهمن سال1360 نیز تصویب شده، است. شجاعی ادامه داد: در نهایت در حال حاضر به غیر از بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه که صرفا دربارهجانبازان عزیز، آن هم مشروط بر اینکه پیش از موعد یا به صورت عادی بدون سنوات ارفاقی و قبل از تاریخ 21 اسفند 1395 و با سن کمتر از 65 سال و 35 سال خدمت بازنشسته شده باشند، می توانند به خدمت اعاده شوند و با تکمیل خدمت 35 سال، دوباره ه بازنشسته می شوند. دادستان دیوان محاسبات در پایان خاطرنشان کرد:هیچ مبنای قانونیدایر بر بکارگیری بازنشستگان در قالب اعاده به خدمت در عموم مشاغل و مناصب دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد. همه بازنشستگان بکارگیری شده تحت عنوان اعاده به خدمت، به جز جانبازان با شرایط مذکور، بایستی حداکثر از تاریخ 26 آبان 1397،مناصب و پُست های خود را کنار بگذارند.