پایگاه خبری اسکان 23 تير 1398 ساعت 10:58 http://www.eskannews.com/news/21235/تذکر-فخاری-عدم-بازنگری-بهبود-الگوی-مدیریت-پسماند -------------------------------------------------- عنوان : تذکر فخاری به عدم بازنگری و بهبود الگوی مدیریت پسماند -------------------------------------------------- متن : به گزارش اسکان نیوز، الهام فخاری در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت مدیریت پسماند در شهر تهران و توقف تعلیق برنامه های این حوزه و بی توجهی مدیریت شهری به موضوع پسماند که وضعیت محیط زیست شهرستان ها و روستاهای استان تهران را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: به شهرداری تهران متذکر می شوم نسبت به بازنگری و بهبود الگوی مدیریت پسماند که از جمله مسئله های کلیدی مدیریت شهری ابر کلانشهر تهران به شمار می رود و دچار توقف و تغییر است، اقدام کند. وی ادامه داد: وضعیت پسماند تنها مسئله محیط زیستی و خدماتی نیست بلکه مسئله ای اجتماعی است. بی توجهی به اصلاح نظام مدیریت پسماند در تهران به وضعیت شهرستان ها، شهرها و روستاهای استان هم آسیب رسانده است. فخاری با بیان اینکه نظام مدیریت پسماند در تهران هنوز نه در سامانه های برخط و پرتال، نه در کسب و کارهای مجازی و نه در فرآیند عملیات شهری تحول نیافته است، گفت: سامانه های تبلیغاتی و رسانه ای شهرداری نیز تحرکی در این موضوع ندارند و تنها در خصوص قیمت های فی مابین کارفرما و پیمانکار اصلاح صورت گرفته است. با توجه به چندجانبه بودن پیامدهای اجتماعی و سلامت شهری، ضرورت دارد شهرداری در خصوص عدم تحول در نظام مدیریت پسماند توضیح دهد.