پایگاه خبری اسکان 24 بهمن 1398 ساعت 10:07 http://www.eskannews.com/news/25655/توقف-کامل-عملیات-اجرایی-تاسیسات-پرورش-میگو-محدوده-ژئوپارک-قشم-بررسی -------------------------------------------------- عنوان : توقف کامل عملیات اجرایی تاسیسات پرورش میگو در محدوده ژئوپارک قشم تا بررسی کامل -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: در جلسه ای کهبا حضور نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، گرشگری و صنایع دستی، سازمان امور اراضی کشور، سازمان شیلات ایران، سازمان مناطق آزاد قشم، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این استان و مدیر میراث فرهنگی قشم عصر چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه در دفتر معاونت میراث فرهنگی برگزار شد، موضوع تاسیسات پرورش میگو در عرصه ژئوپارک قشم و حریم گنبدهای نمکی ثبت شده در فهرست میراث طبیعی ملی به شماره های ۱۷۱ و ۱۷۲، ابلاغ چهارم شهریور ۹۱ و ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو در پانزدهم اردیبهشت ۹۶، مورد بررسی قرار گرفت. معاونمیراثفرهنگیوزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تشریح نتایج این نشست با اشاره به اجرا دستور رئیس جمهورمبنی بر حفظ مناطق مهمی که در لیست سازمان یونسکو قرار دارند، گفت: در این جلسه مقرر شد با توجه به بررسی های اولیه کارشناسی، هماهنگی و اقدامات حقوقی برای توقف عملیات اجرایی تأسیسات مزبور به قید فوریت در دستور کار قرار بگیرد. محمدحسن طالبیانافزود: سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان متولی وظایف دستگاه های اجرایی در محدوده ژئوپارک قشم باید حداکثر طی یک ماه نسبت به جمع بندی کارشناسی موضوع از منظر ابعاد حقوقی و فنی برای حل و فصل موضوع اقدام و راهکار قانونی تحت نظارت عالی دستگاه های متولی ملی را مبنای کار قرار دهد. وی تصریح کرد: در این مرحله و مراحل بعدی باید گزارش اقدامات انجام شده با محوریت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان مناطق آزاد قشم به رئیس جمهوری ارائه شود. جزیره قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس در جنوب ایران تنها دارند بِرند ژئوپارک جهانی در خاورمیانه است.