پایگاه خبری اسکان 23 اسفند 1397 ساعت 18:16 http://www.eskannews.com/news/18149/چراغ-خانه-هولستر-اصفهان-دوباره-روشن -------------------------------------------------- عنوان : چراغ خانه هولستر در اصفهان دوباره روشن شد -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز- سمیه قنبری: هولستر در سال 1863 میلادی در استخدام دولت انگلیس و مسئول خط تلگرام بود که قرار بود از ایران و اصفهان عبور کرده و به هندوستان برسد. هولستر به عنوان نخستین مسئول تلگرام خانه اصفهان در منطقه جلفا ساکن شد. هولستر که از پیشگامان عکاسی در قرن نوزدهم است در طی 20 سال سکونت در اصفهان به عکاسی از بناهای تاریخی وزندگی روزمره مردم پرداخت. عکاس های که او از شهرهای اصفهان، قم، کاشان و تهران دوران قاجار تهیه کرده است روایت کننده بخشی از تاریخ دوران قاجار و منابع ارزشمندی برای مردم شناسی است. از هولستر هزار و 9 نگاتیو عکس باقی مانده که هم اکنون در مرکز اسناد میراث فرهنگی نگهداری می شود. هولستر مالک سه خانه در اصفهان بود. خانه نخست در سال 1876 میلادی و خانه دوم در سال 1892 ساخته شده است. در حال حاضر تنها خانه به جا مانده از هولستر در اصفهان بخشی از خانه دوم است که در سال 1982 بناشده است. این خانه در 2016 توسط واروژ میناسیان خریداری و مرمت شد. آرمان سیمونیان مرمت گر این بنا می گوید: کار مرمت چندان سخت نبود چراکه بر اساس عکس های موجودهولستر تلاش شد تا تمام جزئیات در مرمت بنا رعایت شود. این روزها خانه هولستر عکاس اصفهان به محلی دائمی برای نمایش عکس های او در جلفای اصفهان تبدیل شده است.