پایگاه خبری اسکان 30 تير 1398 ساعت 9:27 http://www.eskannews.com/news/21424/تاکید-رئیس-کمیته-اجتماعی-شورای-شهر-تهران-لزوم-توقف-یکطرفه-شدن-خیابان-ویلا -------------------------------------------------- عنوان : تاکید رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران بر لزوم توقف یکطرفه شدن خیابان ویلا -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: الهام فخاری، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در مورد یکطرفه شدن خیابان ویلا با بیان این که ایجاد گذر صنایع دستی در خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) و تبدیل شدن به پیاده راه مصوب شورا نیست و باید هرگونه اقدام در این محدوده متوقف شود. گفت:بدون مصوبه شورا، بدون توجیه و تقاضای اجتماعی محلی، بدون برگزاری جلسات بررسی نظر اصناف، ساکنان ، و ذیحقان و ذی نفعان چنین مداخله ی شهری در این مقیاس نباید انجام شود و توجیه پذیر نیست. وی با بیان این که حتی همه موارد مصوب در بند ۳ ماده ۷۸ برنامه سوم شهر تهران هم باید پیش از اقدام پیوست مطالعات اجتماعی و محیط زیستی داشته باشد گفت: هیچ طرحی بدون پیوست های مطالعاتی لازم قابل انجام نخواهد بود. فخاری ادامه داد: خواست، رای و نظر و پذیرش اجتماعی به ویژه جامعه محلی شرط لازم برای هرگونه تغییر و دستکاری در قالب گذر پهنه فرهنگی و هنری است. به ویژه که سرزندگی و حفظ هویت محله ای این خیابان دستاورد بافت اجتماعی، کسبه و ساکنان خیابان ویلا است و توجیهی برای مداخله وجود ندارد.