پایگاه خبری اسکان 29 مرداد 1396 ساعت 11:46 http://www.eskannews.com/news/3377/تحویل-بالغ-۳۰-هزار-واحد-مسکن-مهر-استان-کردستان -------------------------------------------------- مدیرکل راه و شهر سازی خبر داد: عنوان : تحویل بالغ بر ۳۰ هزار واحد مسکن مهر در استان کردستان -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: شهرام ملکی عنوان کرد: واحدهای مسکن مهر در تعهد استان کردستان ۳۸ هزار و ۶۵۶ واحد بوده که از این میزان تعداد ۳۴ هزار و ۲۲۱ واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزارنفر جمعیت و ۴۴۳۵ واحد نیز تعهد شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت بوده است. ملکی ادامه داد: از مجموع کل واحدهای در تعهد، تعداد ۳۰ هزار و ۲۲۳ واحد یعنی حدود ۸۷ درصد به متقاضیان تحویل شده است. وی عنوان کرد: از ۳۰ هزار و ۲۲۳ واحد تحویل شده نیز حدود ۳۰ درصد آنها یعنی تعداد ۹۲۰۸ واحد آن در چهار سال اخیر ودر دولت تدبیر وامید به مردم استان در شهرهای مختلف واگذار شده است. مدیرکل راه وشهرسازی همچنین اعلام کرد: تعداد ۲۰۰۰ واحد نیز آماده شده و هفته دولت به متقاضیان واگذار خواهد شد.