جلسه مشترك تعدادي از تشكلهاي صنفي مهندسي ساختمان

جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ساعت ۱۹:۴۷ کد مطلب: ۵۸
جلسه مشترك تشكلهاي صنفي مهندسي ساختمان
در اين جلسه پيرامون مباحثي چون نحوه معرفي كانديداها از هر تشكل و انتخاب نهائي آنها، نوع ارتباط با اعضاي سازمان براي تبليغات انتخاباتي، جذب مهندسان جوان در انجمن ها و ... مطرح شد.
جلسه مشترك تشكلهاي صنفي مهندسي ساختمان
جلسه مشترك تشكلهاي صنفي مهندسي ساختمان
جلسه مشترك تشكلهاي صنفي مهندسي ساختمان
بیشتر ببینید