بازار زنجان طولانی‌ترین و بزرگترین بازار جهان

به گزارش اسکان نيوز، بازار زنجان که به عنوان طولانی‌ترین و بزرگترین بازار ایران و جهان شناخته و در فهرست آثار ملی کشور هم ثبت شده، در دوران آغامحمدخان آغاز و در سال ۱۲۱۳ در زمان فتحعلی شاه قاجار خاتمه یافته. پس از آن و در طول زمان  مساجد، سراها و گرمابه‌ها  به آن اضافه شده‌. بازار قدیمی آن در یک خط مستقیم به عنوان بازار بالاوپایین به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شده‌. گستردگی جغرافیایی بازار زنجان و تنوع راسته‌ها، تعدد سراها و کاوانسراهای درون‌شهری در راسته‌های فرعی که هرکدام به نامی و به فعالیتی خاص اختصاص یافته از جمله ویژگی‌های بازر این بازار بشمار می‌آید. تکنیک‌های معماری و شیوه‌های تزئینی دوران قاجار در راسته‌ها، حجره‌ها، چهار سوق‌ها، مساجد، سراها و کاروانسراهای درون شهری، گرمابه‌ها با فنون خاص اجرا شده، که این سبک‌ها عبارتند از: کاربرد انواع طاق و قوس‌های هلالی، جناغی و ضربی، و گهواره‌ای خاصه در راسته‌های اصلی و فرعی، مزین به آجر‌چینی‌هایی با طرح‌های مختلف هندسی خفته، راسته،  حصیری  و به‌کارگیری آجر و کاشی به سبک قدیمی، و کاشیکاری به رنگ‌ها و طرح‌های قاجاری درسطوح خارجی و داخلی بناها، طاقنماها، طاق و قوس‌ها و همچنین ستون نماهای گلدانی. اوج این سبک‌های معماری و شیوه‌ها و نوآور‌ی‌های تزئینی در اجزا و ارکان مساجد تاریخی زنجان مخصوصا مسجد جامع زنجان به ظهور رسیده است.

عکس از سعید فلاح‌فر
 
 
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ساعت ۱۱:۲۰ کد مطلب: ۲۰۶۱۹
بازار زنجان که به عنوان طولانی‌ترین و بزرگترین بازار ایران و جهان شناخته و در فهرست آثار ملی کشور هم ثبت شده است.
این بازار که طولانی‌ترین و بزرگترين بازار ایران و جهان بوده و از سوی غرب و شرق گسترده شده و بدین لحاظ بازار پائین و بازار بالا تقسیم و نامگذاری شده‌است.
در طول زمان مساجد و سراها و گرمابه‌ها به آن اضافه و بازار قدیمی آن در یک خط مستقیم به عنوان بازار بالا و پایین به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شده‌.
تکنیک‌های معماری وشیوه‌های تزئینی دوران قاجار در راسته‌ها، حجره‌ها، چهار سوق‌ها، مساجد، سراها و کاروانسراهای درون شهری، گرمابه‌ها با فنون خاص اجرا شده است.
بیشتر ببینید