مهندسان باز هم مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند

سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ساعت ۰۹:۰۷ کد مطلب: ۱۰۸
مهندسان باز هم در مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند.
معترضان از وزیر راه و شهرسازی می‌خواهند رويه شهردارى تهران در حذف نام مجری از پروانه هاى ساختمانى را متوقف کند.
تجمع مهندسان مقابل وزارت راه و شهرسازی
تجمع مهندسان مقابل ساختمان راه و شهرسازی
تجمع مهندسان مقابل وزارت راه و شهرسازی
استند معترضین
جمع آوری امضاء
بیشتر ببینید