بررسی پیشینه تاریخی پایتخت در کارگاه "داستان تهران"

بررسی پیشینه تاریخی پایتخت در کارگاه "داستان تهران"

تحلیلی بر مبانی و شناخت فضای عمومی معاصر

تحلیلی بر مبانی و شناخت فضای عمومی معاصر

هشتمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند برگزار می‌شود

هشتمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند برگزار می‌شود

فراخوان دومین جشنواره موسیقی امیر جاهد منتشر شد

فراخوان دومین جشنواره موسیقی امیر جاهد منتشر شد

اولین چالش نوآوری تهران هوشمند

اولین چالش نوآوری تهران هوشمند

تمرکز دوربین عکاسان بر بافت و معماری بومی روستا / برگزاری مسابقه "روستا میراث ماندگار"

تمرکز دوربین عکاسان بر بافت و معماری بومی روستا / برگزاری مسابقه "روستا میراث ماندگار"

مروری بر " شعور تاریخی معماری ایرانی"

مروری بر " شعور تاریخی معماری ایرانی"

مسابقه عکاسی زیبان برگزار می‌شود/ زوم دوربین شهروندان بر روی تهران

مسابقه عکاسی زیبان برگزار می‌شود/ زوم دوربین شهروندان بر روی تهران

تمرکز بر معماری ایرانی در یزد / برگزاری مسابقه طراحی مدرسه ایرانی

تمرکز بر معماری ایرانی در یزد / برگزاری مسابقه طراحی مدرسه ایرانی

نگاهی بر معماری اسلامی/ نقد و بررسی مستند "معماری چیست؟"

نگاهی بر معماری اسلامی/ نقد و بررسی مستند "معماری چیست؟"

بررسی مسیر گردشگری در بافت تاریخی / رونمایی از تمبر جاده ابریشم

بررسی مسیر گردشگری در بافت تاریخی / رونمایی از تمبر جاده ابریشم

هم‌اندیشی اتاق تهران و تشکل‌های مردم‌نهاد در راه مبارزه با فساد

هم‌اندیشی اتاق تهران و تشکل‌های مردم‌نهاد در راه مبارزه با فساد

نشست علمی با عنوان «گفته ها و نگفته ها FATF»

تحلیل نو بر "مدرنیسم ایرانیزه" در آثار نیکلای مارکوف

تحلیل نو بر "مدرنیسم ایرانیزه" در آثار نیکلای مارکوف

نشست "ادیسه فضایی" برگزار می‌شود

نشست "ادیسه فضایی" برگزار می‌شود

خانه صفوی میزبان سلسله نشست‌های تألیف در معماری می‌شود

خانه صفوی میزبان سلسله نشست‌های تألیف در معماری می‌شود

نگاهی به مشکلات رود دره‌های تهران

نگاهی به مشکلات رود دره‌های تهران

"پهنه فرهنگ و هنر رودکی" از گفت و گوهای معمارانه پروژه های بزرگ مقیاس

"پهنه فرهنگ و هنر رودکی" از گفت و گوهای معمارانه پروژه های بزرگ مقیاس

دومین مسابقه "ایده‌های پس فردا" برگزار می‌شود

دومین مسابقه "ایده‌های پس فردا" برگزار می‌شود

"هنر ایرانی و اسلامی در آسیای مرکزی و چین" بررسی می‌شود

"هنر ایرانی و اسلامی در آسیای مرکزی و چین" بررسی می‌شود