ضرورت نهادینه شدن مسئولیت‌های اجتماعی در صنعت جدید گردشگری

ضرورت نهادینه شدن مسئولیت‌های اجتماعی در صنعت جدید گردشگری

نگران فعالیت جزیره‌ای ذی نفعان گردشگری هستیم

نگران فعالیت جزیره‌ای ذی نفعان گردشگری هستیم

جدال امیرکبیر با البرز/حریم مدرسه البرز شکسته شد

جدال امیرکبیر با البرز/حریم مدرسه البرز شکسته شد

گورستان لیارسنگ‌بن؛ گوردخمه‌هایی که یادگاری از دوران اشکانی است

گورستان لیارسنگ‌بن؛ گوردخمه‌هایی که یادگاری از دوران اشکانی است

وقتی مسجد شیخ لطف‌الله فریاد می‌زند که به داد من برسید

وقتی مسجد شیخ لطف‌الله فریاد می‌زند که به داد من برسید

احتمال ایجاد سایت موزه در تپه تاریخی اشرف اصفهان

احتمال ایجاد سایت موزه در تپه تاریخی اشرف اصفهان

بازگشایی «خانه عشاق» پس از ۴ دهه

بازگشایی «خانه عشاق» پس از ۴ دهه

گنجینه‌ای که در مرمت «پمپئی» کشف شد

گنجینه‌ای که در مرمت «پمپئی» کشف شد

محدوده پیشنهادی برای احداث زیرگذر بخشی از محوطه جهانی شوش است

محدوده پیشنهادی برای احداث زیرگذر بخشی از محوطه جهانی شوش است

اگر ایرادی در مرمت گنبد شیخ لطف‌الله باشد پیمانکار باید خسارت بدهد

اگر ایرادی در مرمت گنبد شیخ لطف‌الله باشد پیمانکار باید خسارت بدهد

بلایی که پرورش میگو سر ژئوپارک قشم آورد

بلایی که پرورش میگو سر ژئوپارک قشم آورد

هنوز تصمیمی درباره بنزین نوروزی گرفته نشده است

هنوز تصمیمی درباره بنزین نوروزی گرفته نشده است

از بقایای انسان نئاندرتال تا تشریفات تدفین‌های گذشتگان در یک نمایشگاه

از بقایای انسان نئاندرتال تا تشریفات تدفین‌های گذشتگان در یک نمایشگاه

هشدار درباره نوع برخورد با جرایم علیه میراث فرهنگی

هشدار درباره نوع برخورد با جرایم علیه میراث فرهنگی

کلاف سردرگم بنزین سفر/پاسکاری بنزین سفر در وزارت نفت و وزارت میراث‌فرهنگی

کلاف سردرگم بنزین سفر/پاسکاری بنزین سفر در وزارت نفت و وزارت میراث‌فرهنگی

۱۲۰ سایت متخلف در حوزه میراث فرهنگی مسدود شد

۱۲۰ سایت متخلف در حوزه میراث فرهنگی مسدود شد

« تل تهماچی» دیلم بوشهر ثبت ملی شد

« تل تهماچی» دیلم بوشهر ثبت ملی شد

برپایی نمایشگاهی کم‌نظیر از هنرمندان بزرگ ایتالیا

برپایی نمایشگاهی کم‌نظیر از هنرمندان بزرگ ایتالیا

ثبت کوه‌های رنگی زنجان و ماهنشان در فهرست میراث ملی

ثبت کوه‌های رنگی زنجان و ماهنشان در فهرست میراث ملی

ژاپن «خطر سفر به ایران» را برداشت

ژاپن «خطر سفر به ایران» را برداشت