خروج غیرقانونی بودجه از شهر

خروج غیرقانونی بودجه از شهر
چند سالی است که بحث در خصوص موارد ابهام بودجه شهرداری به لحاظ نوع تخصیص بودجه و نحوه هزینه¬کرد آن توسط برخی اعضای شورا،کارشناسان،اصحاب رسانه و فعالان شهری مطرح است، از جمله آخرین اظهارنظرات در این خصوص می¬توان به صحبت محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 9 شهریور 1396اشاره کرد که از بررسی نحوه هزینه¬کرد شهرداری در ایام اربعین سخن¬گفت.
يکشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۶
ساعت ۱۴:۲۳
کد مطلب: ۳۸۱۸
Share
به گزارش خبرنگار اسکان نيوز ؛ در این جستار به انواع و مصادیق این ابهام ها در تخصیص بودجه توسط شورا به شهرداری پرداخته شده است.بررسی مصوبات شورای اسلامی شهر تهران طی چهاردوره گذشته، در سه حوزه از تخصیص بودجه ها، پرسش برانگیز است.

حوزه نخست، حوزه هزینه کرد خارج از حدود مصوب شهر است که مطابق ماده 56 قانون شهرداری ،شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تجهیزات شهری ندارد .
این در حالی است که شورای شهر تهران طی ادوار چهارگانه خود مصوبات متعددی در خصوص تخصیص بودجه و اعتبار و مساعدت خارج از حدود مصوب شهر دارد.

نخستین مصوبه در این خصوص به شورای اول شهر تهران برمی-گردد. مصوبه الزام شهرداری تهران جهت تهیه طرح جامع احداث فرهنگسرای شهدای خرمشهر در شهر خرمشهر(مصوب 11/8/1379).
دومین مصوبه در این مورد مصوبه‌ای است متعلق به شورای دوم  شهر تهران، مصوبه مجوز تخصیص اعتبار لازم جهت خدمات ارائه شده توسط شهرداری منطقه بیست تهران در عتبات عالیات(16/11/1384)

سومین مصوبه نیز از آن شورای سوم تهران است. مصوبه«مجوز مساعدت به ستاد مشترک در بازسازی لبنان»(مصوب 15/3/1387)

چهارمین مصوبه نیز نتیجه شورای هفت ساله سوم تهران بوده است. مصوبه«مجوز تأمین¬امکانات مورد نیاز هیئت های اجرایی و نظارت بر برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی»(امصوب 12/3/1387)

اما رکورد این نوع از مصوبات به شورای چهارم شهر تهران با هفت مصوبه تعلق دارد.شورایی که نسبت به شوراهای دوم و سوم،اصلاح طلب تر بود. در دوران دولت اول اعتدال و تدبیر و امید،فعالیت نمود و چشمان ناظر رسانه های شهری،شبکه های اجتماعی و گروه های مدنی را بر سر خود حس می‌کرد.نکته جالب آنکه نخستین مصوبه در این شورا،مربوظ به تخصیص بودجه‌ای در دوره پیشین بوده‌است. تاریخ این مصوبه نیز به نخستین جلسه شورای چهارم شهر تهران برمی‌گردد یعنی 12/06/1392. عنوان این مصوبه عبارت است از: «مجوز تأمین و پرداخت اعتبار جهت مساعدت به برگزاری انتخاب دوره یازدهم ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در سال 1392».

دیگر مصوبات شورای چهارم در این دسته عبارتند از ،«مساعدت به زلزله‌زدگان استان بوشهر»(27/11/1392) «مجوز به شهرداری تهران جهت مساعدت به شهر حماسی خرمشهر»(30/06/1393)،«ارائه امکانات و خدمات‌رسانی به زائران ایرانی عتبات عالیات»(25/08/1379)،«مشارکت شهروندان تهرانی و شهرداری تهران جهت ادامه بازسازی خرمشهر»(22/06/1394)،« «همدردی و مساعدت با آسیب دیدگان و خانواده های معزز حجاج و بازماندگان فاجعه مصیبت بار"منا"»(5/07/1394)،«مجوز کمک به مناطق سیل زده استان های ایلام و لرستان(شهرستان کوهدشت) به شهرداری تهران با مشارکت شهروندان تهرانی(12/08/1394)،«مجوز انجام هزینه شهرداری تهران برای ایام اربعین حسینی»(24/08/1394).

دومین حوزه ابهام به مصوباتی برمی‌گردد که داخل شهر تهران است اما در آن حوزه، متولی و بودجه معین وجود دارد اما شهرداری نیز یا به طور مستقیم در قانون شهرداری از وظایفش ذکر شده است یا آنکه با تفسیر می‌تواند به آن ورود نماید.

در این خصوص دو مصوبه قابل ذکر هستند که هردو نیز به شورای دوم شهر تهران تعلق دارند. نخستین مورد «مجوز مساعدت شهرداری تهران به بیمارستان دکتر علی شریعتی تهران جهت راه اندازی بخش مراقبتهای ویژه نوزادان»(مصوب 21/05/1382) و دومین مورد «مجوز مساعدت به احداث مهدکودک دانشگاه الزهرا»(مصوب 09/03/1385) است.

سومین حوزه موضوع بند 10 ماده 55 قانون شهرداری در خصوص«اهداء» است. در این خصوص شورا دو گونه مصوبات دارد. گونه نخست که اهداء گیرنده یا اعانه گیرنده مشخص است .حال به صورت فردی یا به صورت جمعی. درگونه دوم ، اعانه‌گیرنده و منبع هزینه معین نیست یا دارای ابهام هست.

مهم‌ترین مصوبات دارای منبع هزینه نامعین عبارتند از:
«تفويض اختيار مالي به شهردار تهران جهت كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي تا ميزان چهار ميليارد ريال»(مصوب 02/06/1378) و «مجوز كمك بلاعوض به افراد حقيقي و حقوقي در اختيار شهردار تهران»(مصوب 17/12/1378) که هردو مصوب شورای اول شهر تهران هستند.

در خصوص این ابهامات بودجه‌ای، کامبیز نوروزی، صاحب نظر حقوق شهری در گفتگو با خبرنگار اسکان نيوز مطرح کرد که:
«تصویب بودجه شهرداری بر وظایف شورای شهر است. ماده 56 قانون شهرداری برای بررسی مساله صرفا گویا نیست و بایستی به قانون شوراها نیز رجوع نمود. شهرداری علاوه بر اقدامات عمرانی، وظایفی در حیطه های فرهنگی و خیریه‌ای نیز دارد که این وظایف بسیار دارای اهمیتند. اما این وظایف زمانی که از محدوده‌ی شهر خارج شود نمی‌توان آن را قانونی تلقی‌کرد.کمک شهرداری به یک شهر دیگر از حدود اختیارات شورا و شهرداری خارج است.

در خصوص مواردی که مطابق ماده 55 قانون شهرداری ها در حیطه اختیارات و وظایف شهرداری هست،حتی با وجود متولی دیگر،مشارکت شهرداری در این امور نظیر مواردی که ذکرشد در خصوص مساعدت به احداث مهدکودک،مشروط بر رعایت مناسبات صحیح مالی و ضوابط و معین بودن محل تأمین منبع و عدم خدشه به وظایف اصلی شهرداری،مانعی نیست و می توان به‌آن توصیه داشت. بایستی‌ توجه نمود که شورا در خصوص وظایف شهرداری می‌تواند تخصیص بودجه دهد و نه خارج از آن،برای مثال شورا نمی‌تواند برای احداث کارخانه خودروسازی به شهرداری بودجه دهد اما برای کارخانه بازیافت زباله چون از وظایف شهرداری است می‌تواند به تخصیص بودجه بپردازد.

اعانه که محل بحث نیست چون جزء منابع درآمدی شهرداری می تواند باشد.اما در خصوص اعطای‌اعانه، بنابر روح قانون،مورد اعانه بایستی مرتبط با حوزه مدیریت شهری باشد. همچنین بنابر روح قانون، این بند ماهیت خیریه‌ای دارد و اعانه گیرنده باید شرایط دریافت اعانه را داشته باشد و اعانه نمی‌تواند به پاداش تسری یابد.»

آنچه از این نظر قابل استخراج است آن است که :
نخست) مصوبات هزینه کرد شورا در خارج از حدود شهر که در ادوار چهارگانه شورا ، 11 مصوبه را در بر‌می گیرد،به لحاظ قانونی دارای اشکال هستند.

دوم) موارد هزینه‌کردی که شهرداری در حوزه های قابل ورود اما دارای متولی، مشارکت نموده است به صورت عمومی بلااشکال است مگر آنکه ضوابط و مناسبات مالی آن رعایت نشده باشد یا محل تأمین منبع ذکر نشده باشد و یا تخصیص این بودجه به وظایف ذاتی شهرداری خلل وارد نماید که این مصوبات را می تواند از این مناظر نیز مورد مداقه قرار داد.

سوم) در خصوص مساله اهداء موضوع بند 10 ماده 55 قانون شهرداری، نفس آن دارای ایراد نیست و جزء وظایف خیریه‌ای شهرداری است اما بایستی محل هزینه آن معین‌گردد تا اعانه و اهداء به واجدین شرایط تعلق‌گیرد.    
   

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.