گورستان‌هایی از عصر آهن و دوران اسلامی در قلعه سانسیز زنجان

گورستان‌هایی از عصر آهن و دوران اسلامی در قلعه سانسیز زنجان

کشف چراغ ۸۰۰ ساله در جریان ساماندهی میدان شهر دندی

کشف چراغ ۸۰۰ ساله در جریان ساماندهی میدان شهر دندی

قلعه لک‌لک‌ها؛ جاذبه گردشگری زنجان که دو تکه شد

قلعه لک‌لک‌ها؛ جاذبه گردشگری زنجان که دو تکه شد

جای خالی تعاونی‌ها در طرح‌های گردشگری

جای خالی تعاونی‌ها در طرح‌های گردشگری

زنجان، تنها مرکز استان کشور که پلاک‌کوبی شهری ندارد

زنجان، تنها مرکز استان کشور که پلاک‌کوبی شهری ندارد

سر بی‌سامان بازار زنجان

سر بی‌سامان بازار زنجان

سبزه‌ میدان زنجان؛ پروژه ای که در چاله بی‌تدبیری گیر کرد

سبزه‌ میدان زنجان؛ پروژه ای که در چاله بی‌تدبیری گیر کرد

آزاد سازی شهرداری زنجان از موروثی بودن پست‌ها/ استیضاحی مطرح نیست

آزاد سازی شهرداری زنجان از موروثی بودن پست‌ها/ استیضاحی مطرح نیست

رونق گردشگری، ماحصل بهسازی بافت باارزش روستایی

رونق گردشگری، ماحصل بهسازی بافت باارزش روستایی

گردشگری روستایی، عنصری برای اصلاح مناطق روستایی

گردشگری روستایی، عنصری برای اصلاح مناطق روستایی

احیای برج و بارو و دیوار جنوبی گنبد سلطانیه تا پایان دی‌ماه

احیای برج و بارو و دیوار جنوبی گنبد سلطانیه تا پایان دی‌ماه

خواناسازی و احیای برج و بارو و دیوار جنوبی گنبد سلطانیه

خواناسازی و احیای برج و بارو و دیوار جنوبی گنبد سلطانیه

آمار دقیقی از میزان استحکام بافت‌های شهری و مسکونی وجود ندارد/ زلزله، خطری که جان شهر را تهدید می‌کند

آمار دقیقی از میزان استحکام بافت‌های شهری و مسکونی وجود ندارد/ زلزله، خطری که جان شهر را تهدید می‌کند

دردسرهای تملک عرصه و داربست‌های گنبد سلطانیه

دردسرهای تملک عرصه و داربست‌های گنبد سلطانیه

ساخت سد " ایالو" به طور پنهانی و بی‌مجوز

ساخت سد " ایالو" به طور پنهانی و بی‌مجوز

'کتله خور' زنجان شگفتی بی‌نقاب زمین

«باغ شهرها» زخمی بر تن محیطزیست زنجان

«باغ شهرها» زخمی بر تن محیطزیست زنجان

شهر زنجان برای تردد افراد سالم  هم نامناسب است

شهر زنجان برای تردد افراد سالم هم نامناسب است

توسعه ورزش‌های سوارکاری و چوگان در بافت تاریخی سلطانیه

توسعه ورزش‌های سوارکاری و چوگان در بافت تاریخی سلطانیه

هزینه‌های شهرداری زنجان سرسام‌آور است

هزینه‌های شهرداری زنجان سرسام‌آور است

۱۲