فرونشست زمین؛ نتیجه شوم برداشت‌های بی‌رویه

فرونشست زمین؛ نتیجه شوم برداشت‌های بی‌رویه

تخریب سرا حاج شامی پایین، غیرقانونی است

تخریب سرا حاج شامی پایین، غیرقانونی است

کتابخانه مرکزی؛ لقمه بزرگ‌تر از بودجه

کتابخانه مرکزی؛ لقمه بزرگ‌تر از بودجه

قوچ سنگی صفوی در فهرست آثار ملی ثبت شد

قوچ سنگی صفوی در فهرست آثار ملی ثبت شد

رخ زیبایی که بعد از ۴۰ سال نمایان شد/ کهنه‌ای که بوی زندگی می‌دهد

رخ زیبایی که بعد از ۴۰ سال نمایان شد/ کهنه‌ای که بوی زندگی می‌دهد

تغدیه مصنوعی، راهکاری برای تقویت آب‌های زیرزمینی

تغدیه مصنوعی، راهکاری برای تقویت آب‌های زیرزمینی

زنجان از نظر فرسایش خاک، رتبه نخست کشوری را دارد

زنجان از نظر فرسایش خاک، رتبه نخست کشوری را دارد

تکمیل خواناسازی برج و باروی ضلع جنوبی گنبد سلطانیه

تکمیل خواناسازی برج و باروی ضلع جنوبی گنبد سلطانیه

نگاه علمی و پرهیز از اعمال سلیقه، ضرورت توسعه شهری

نگاه علمی و پرهیز از اعمال سلیقه، ضرورت توسعه شهری

آغاز عملیات احیا برج و باروی دروازه شمالی گنبد سلطانی

آغاز عملیات احیا برج و باروی دروازه شمالی گنبد سلطانی

ساختمان قدیمی راه‌آهن، مکانی مناسب برای موزه هنرهای معاصر

ساختمان قدیمی راه‌آهن، مکانی مناسب برای موزه هنرهای معاصر

"ایرانِ کوچکِ فضا مجازی" نه گردشگر دارد نه معیشت

"ایرانِ کوچکِ فضا مجازی" نه گردشگر دارد نه معیشت

تلفیق هنر ایرانی و چینی در یک معبد باستانی با نقش اژدها

تلفیق هنر ایرانی و چینی در یک معبد باستانی با نقش اژدها

گورستان‌هایی از عصر آهن و دوران اسلامی در قلعه سانسیز زنجان

گورستان‌هایی از عصر آهن و دوران اسلامی در قلعه سانسیز زنجان

کشف چراغ ۸۰۰ ساله در جریان ساماندهی میدان شهر دندی

کشف چراغ ۸۰۰ ساله در جریان ساماندهی میدان شهر دندی

قلعه لک‌لک‌ها؛ جاذبه گردشگری زنجان که دو تکه شد

قلعه لک‌لک‌ها؛ جاذبه گردشگری زنجان که دو تکه شد

جای خالی تعاونی‌ها در طرح‌های گردشگری

جای خالی تعاونی‌ها در طرح‌های گردشگری

زنجان، تنها مرکز استان کشور که پلاک‌کوبی شهری ندارد

زنجان، تنها مرکز استان کشور که پلاک‌کوبی شهری ندارد

سر بی‌سامان بازار زنجان

سر بی‌سامان بازار زنجان

سبزه‌ میدان زنجان؛ پروژه ای که در چاله بی‌تدبیری گیر کرد

سبزه‌ میدان زنجان؛ پروژه ای که در چاله بی‌تدبیری گیر کرد

۱۲۳