آسیب دیدن اثرهای معروف بافت تاریخی یزد

آسیب دیدن اثرهای معروف بافت تاریخی یزد

نظام مهندسی کشور با معماری خشت بیگانه است/ جای خالی دانشگاه خشت در ایران

نظام مهندسی کشور با معماری خشت بیگانه است/ جای خالی دانشگاه خشت در ایران

بازار داغ خرید خانه‌های متروکه در بین جوانان یزدی/ کاهش تخریب‌های افسارگسیخته آثار تاریخی در یزد

بازار داغ خرید خانه‌های متروکه در بین جوانان یزدی/ کاهش تخریب‌های افسارگسیخته آثار تاریخی در یزد

بافت تاریخی تنها شهر جهانی ایران بدون ردیف بودجه ماند/ دولت به نامه وزیر راه و شهرسازی توجهی نکرد

بافت تاریخی تنها شهر جهانی ایران بدون ردیف بودجه ماند/ دولت به نامه وزیر راه و شهرسازی توجهی نکرد

شهردار منتخب یزد از پذیرش این سمت انصراف داد

شهردار منتخب یزد از پذیرش این سمت انصراف داد

آب‌گرفتگی عمدی در بافت تاریخی یزد!

آب‌گرفتگی عمدی در بافت تاریخی یزد!

آبگرفتگی در بافت تاریخی یزد؛ برخی خانه‌های تاریخی را آب گرفت/ پشت‌بندهای اطراف شهر آسیب دیدند/ قنات‌ها را نابود کردند تا امروز گرفتار شویم

آبگرفتگی در بافت تاریخی یزد؛ برخی خانه‌های تاریخی را آب گرفت/ پشت‌بندهای اطراف شهر آسیب دیدند/ قنات‌ها را نابود کردند تا امروز گرفتار شویم

آغاز بكار کارگاه بین‌المللی معماری خشتی در اولين شهر خشت خام جهان

آغاز بكار کارگاه بین‌المللی معماری خشتی در اولين شهر خشت خام جهان

جریمه چندبرابری برای ساخت و سازهای فاقد مجوز/ عوارض جدید شهرداری کارایی بازدارندگی دارد

جریمه چندبرابری برای ساخت و سازهای فاقد مجوز/ عوارض جدید شهرداری کارایی بازدارندگی دارد

مسجدی با بادگیرهایی به سبک مسجد جامع کبیر یزد

مسجدی با بادگیرهایی به سبک مسجد جامع کبیر یزد

زباله‌دانی به نام کاروانسرا بیخ گوش امیرچخماق یزد

زباله‌دانی به نام کاروانسرا بیخ گوش امیرچخماق یزد

راه‌اندازی شوراهای راهبردی و علمی کمیسیون ملی یونسکو در یزد

راه‌اندازی شوراهای راهبردی و علمی کمیسیون ملی یونسکو در یزد

کشف آثار کهن جانوری در مسیل تاریخی پیرامون شهر تاریخی میبد

کشف آثار کهن جانوری در مسیل تاریخی پیرامون شهر تاریخی میبد

باز شدن دوباره کاروانسرا قاجاری‌ها پس از 200 سال

باز شدن دوباره کاروانسرا قاجاری‌ها پس از 200 سال

افتتاح اولین دفتر نمایندگی یونسکو ایران در یزد

افتتاح اولین دفتر نمایندگی یونسکو ایران در یزد

بنیاد مستضعفان کوتاه آمد/ موزه قصر آیینه دوباره به میراث فرهنگی تحویل داده شد

بنیاد مستضعفان کوتاه آمد/ موزه قصر آیینه دوباره به میراث فرهنگی تحویل داده شد

حکم‌ام بی ارتباط با ماجرای نیکنام نیست/ منتظر رای دادگاه تجدید نظرم

حکم‌ام بی ارتباط با ماجرای نیکنام نیست/ منتظر رای دادگاه تجدید نظرم

لزوم ورود شورای حل اختلاف کشور در صدور حکم شهردار یزد

لزوم ورود شورای حل اختلاف کشور در صدور حکم شهردار یزد

پلیس‎‎های انگلیسی زبان در یزد چه خواهند کرد؟

پلیس‎‎های انگلیسی زبان در یزد چه خواهند کرد؟

بلاتکلیفی بزرگان آرمیده در گور...

بلاتکلیفی بزرگان آرمیده در گور...