ثبت 30 اثر میراث فرهنگی استان در فهرست آثار ملی در سال98

ثبت 30 اثر میراث فرهنگی استان در فهرست آثار ملی در سال98

از ورود خودروهای غیر بومی به استان جلوگیری می‌شود

از ورود خودروهای غیر بومی به استان جلوگیری می‌شود

کرونا؛ جنگل ابر تعطیل است/ روزانه 30 خودرو برگردانده می‌شود

کرونا؛ جنگل ابر تعطیل است/ روزانه 30 خودرو برگردانده می‌شود

تعطیلی تمامی مراکز اقامتی سمنان/ با خوابیدن بحران کرنا، خدمات‌رسانی به گردشگران افزایش می‌یابد

تعطیلی تمامی مراکز اقامتی سمنان/ با خوابیدن بحران کرنا، خدمات‌رسانی به گردشگران افزایش می‌یابد

ثبت ملی فنون بافت و برپایی «گوت» ایل سنگسر

ثبت ملی فنون بافت و برپایی «گوت» ایل سنگسر

دستگیری ۵۰ حفار غیرمجاز در استان سمنان

دستگیری ۵۰ حفار غیرمجاز در استان سمنان

ثبت 2 اثر ناملموس شهرستان مهدیشهر در فهرست آثار ملی کشور

ثبت 2 اثر ناملموس شهرستان مهدیشهر در فهرست آثار ملی کشور

پاکسازی و جنگل‌کاری 3 هکتاری در روستا ابر

پاکسازی و جنگل‌کاری 3 هکتاری در روستا ابر

نگران سفر نباشیم؛ با گردشگری مجازی در خانه بمانیم و از سفر لذت ببریم

نگران سفر نباشیم؛ با گردشگری مجازی در خانه بمانیم و از سفر لذت ببریم

ممنوعیت مراجعه به دادگاه‌ها و دادسراهای سمنان

ممنوعیت مراجعه به دادگاه‌ها و دادسراهای سمنان

ممنوعیت و معذویت برای ورود گردشگر به روستا و جنگل‌ابر

ممنوعیت و معذویت برای ورود گردشگر به روستا و جنگل‌ابر

ثبت منبر چوبی دوره ایلخانی در فهرست آثار ملی کشور

ثبت منبر چوبی دوره ایلخانی در فهرست آثار ملی کشور

شناسایی یکی از بزرگترین استقرارهای پیش از تاریخ ایران

شناسایی یکی از بزرگترین استقرارهای پیش از تاریخ ایران

5 اثرتاریخی منقول از استان سمنان ثبت ملی شد

5 اثرتاریخی منقول از استان سمنان ثبت ملی شد

آغاز پژوهش‌های باستان شناسی در شهر قومس دامغان

آغاز پژوهش‌های باستان شناسی در شهر قومس دامغان

آرامگاه شیخ علاءالدوله از بناهای فاخر استان و جهان است

آرامگاه شیخ علاءالدوله از بناهای فاخر استان و جهان است

دستگیری دو حفار غیر مجاز در دامغان

دستگیری دو حفار غیر مجاز در دامغان

عکس تزئینی است

دستگیری حفاران غیرمجاز در روستا میزوج

خبر خوش برای شاهرودی‌ها/ خانه امیر اعظم از تخریب نجات یافت

خبر خوش برای شاهرودی‌ها/ خانه امیر اعظم از تخریب نجات یافت

تنها مدیریت 3 کاروانسرا از 27 کاروانسرا تاریخی سمنان با میراث فرهنگی است!

تنها مدیریت 3 کاروانسرا از 27 کاروانسرا تاریخی سمنان با میراث فرهنگی است!