آغاز پژوهش‌های باستان شناسی در شهر قومس دامغان

آغاز پژوهش‌های باستان شناسی در شهر قومس دامغان

آرامگاه شیخ علاءالدوله از بناهای فاخر استان و جهان است

آرامگاه شیخ علاءالدوله از بناهای فاخر استان و جهان است

دستگیری دو حفار غیر مجاز در دامغان

دستگیری دو حفار غیر مجاز در دامغان

عکس تزئینی است

دستگیری حفاران غیرمجاز در روستا میزوج

خبر خوش برای شاهرودی‌ها/ خانه امیر اعظم از تخریب نجات یافت

خبر خوش برای شاهرودی‌ها/ خانه امیر اعظم از تخریب نجات یافت

تنها مدیریت 3 کاروانسرا از 27 کاروانسرا تاریخی سمنان با میراث فرهنگی است!

تنها مدیریت 3 کاروانسرا از 27 کاروانسرا تاریخی سمنان با میراث فرهنگی است!

روستاها مرکز خوش‌نشینی شدند!

روستاها مرکز خوش‌نشینی شدند!

زخم تجدد بر تن هویت تاریخی معماری سمنان

زخم تجدد بر تن هویت تاریخی معماری سمنان

تاریخ در این مکان می‌لرزد

تاریخ در این مکان می‌لرزد

زخم «چرمنه» التیام می‌یابد؟

زخم «چرمنه» التیام می‌یابد؟

دستگیری سه حفار غیرمجاز در حین حفاری در سمنان

دستگیری سه حفار غیر مجاز در سمنان

دستگیری سه حفار غیر مجاز در سمنان

سفال تاریخی و استخوان انسان در حفاری شهر دامغان کشف شد

سفال تاریخی و استخوان انسان در حفاری شهر دامغان کشف شد

بیابانک و خطر توسعه خودسرانه و دست‌کاری در ساختار سنتی و تاریخی روستا

بیابانک و خطر توسعه خودسرانه و دست‌کاری در ساختار سنتی و تاریخی روستا

دشت‌های سمنان، میامی و دامغان پذیرای بیشترین تغییرات نشست زمین در استان

دشت‌های سمنان، میامی و دامغان پذیرای بیشترین تغییرات نشست زمین در استان

ثبت درخت چنار کهنسال روستای ایج در فهرست میراث طبیعی ملی

ثبت درخت چنار کهنسال روستای ایج در فهرست میراث طبیعی ملی

بی‌توجهی مسئولان به آثار تاریخی دامغان/ معادن آماده سرمایه‌گذاری

بی‌توجهی مسئولان به آثار تاریخی دامغان/ معادن آماده سرمایه‌گذاری

2500بنا تاریخی کشور نیازمند مرمت‌اند

2500بنا تاریخی کشور نیازمند مرمت‌اند

ثبت درخت كهنسال چنار سوخته شاهرود در فهرست میراث طبیعی ملی

ثبت درخت كهنسال چنار سوخته شاهرود در فهرست میراث طبیعی ملی

سه اثر از استان سمنان ثبت میراث صنعتی کشور شد

سه اثر از استان سمنان ثبت میراث صنعتی کشور شد