چنارهای کهنسال روستا جوینک منطقه الموت غربی در فهرست آثار ملی طبیعی به ثبت رسید

چنارهای کهنسال روستا جوینک منطقه الموت غربی در فهرست آثار ملی طبیعی به ثبت رسید

دستگیری غارتگران باغستان سنتی قزوین

دستگیری غارتگران باغستان سنتی قزوین

رعایت الزامات قانون کار، ضامن کاهش حوادث کارگری

رعایت الزامات قانون کار، ضامن کاهش حوادث کارگری

کوه مشکلات پیش روی دره باستانی/ ثبت جهانی الموت به سرانجام می‌رسد؟

کوه مشکلات پیش روی دره باستانی/ ثبت جهانی الموت به سرانجام می‌رسد؟

معرفی فروشندگان تورهای گردشگری غیرمجاز و راهنمایان گردشگری متخلف قزوین به پلیس فتا

معرفی فروشندگان تورهای گردشگری غیرمجاز و راهنمایان گردشگری متخلف قزوین به پلیس فتا

قرار نیست برای ایجاد اشتغال در خیابان هم دکه بزنیم

قرار نیست برای ایجاد اشتغال در خیابان هم دکه بزنیم

با اجرای"طرح جامع ترافیک"، مرگ باغستان تاریخی قزوین قطعی است/حیات شهر در گرو حفظ باغستان

با اجرای"طرح جامع ترافیک"، مرگ باغستان تاریخی قزوین قطعی است/حیات شهر در گرو حفظ باغستان

دولتخانه صفوی بزرگترین سایت مطالعات باستان شناسی در دل بافت تاریخی قزوین

دولتخانه صفوی بزرگترین سایت مطالعات باستان شناسی در دل بافت تاریخی قزوین

باغستان یکهزار ساله قزوین قربانی ساخت پل

باغستان یکهزار ساله قزوین قربانی ساخت پل

بیش از 6هزار یافته فرهنگی در غاری در قزوین کشف شد

بیش از 6هزار یافته فرهنگی در غاری در قزوین کشف شد

باستان شناسان در جستجوی مقبره حسن صباح/ رد پا معماری مصر در الموت

باستان شناسان در جستجوی مقبره حسن صباح/ رد پا معماری مصر در الموت

ساماندهی دولتخانه صفوی در بن بست اختلافات

ساماندهی دولتخانه صفوی در بن بست اختلافات

چوب حراج بی‌خردان به تنها شهر بازمانده ساسانی

چوب حراج بی‌خردان به تنها شهر بازمانده ساسانی

کشف سیستم آبرسانی ۷۹۵ ساله روی کمر شتر سنگی الموت

کشف سیستم آبرسانی ۷۹۵ ساله روی کمر شتر سنگی الموت

ویلا سازها و باغدارها به جان الموت افتادند/ آبیاری درختان گیلاس قلعه را تهدید می‌کند

ویلا سازها و باغدارها به جان الموت افتادند/ آبیاری درختان گیلاس قلعه را تهدید می‌کند

عده‌ای هویت و تاریخ قزوین را نشانه گرفته‌اند

عده‌ای هویت و تاریخ قزوین را نشانه گرفته‌اند

کارشناسان بین‌المللی برای مرمت مسجد جامع قزوین مشورت می‌دهند

کارشناسان بین‌المللی برای مرمت مسجد جامع قزوین مشورت می‌دهند

خانه اربابی شهر الوند در فهرست میراث ملی غیرمنقول کشور به ثبت رسید

خانه اربابی شهر الوند در فهرست میراث ملی غیرمنقول کشور به ثبت رسید

پایان مرحله دوم مرمت و استحکام بخشی گنبدخانه و ایوان شمالی مسجد جامع عتیق

پایان مرحله دوم مرمت و استحکام بخشی گنبدخانه و ایوان شمالی مسجد جامع عتیق

براساس آخرین مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی خیابان کشی در بافت تاریخی به صورت قطعی منتفی است

براساس آخرین مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی خیابان کشی در بافت تاریخی به صورت قطعی منتفی است