گردوغبار کارخانه سیمان و نفس‌تنگی آبیکی‌ها/ مردم: سیمان تنفس می‌کنیم

گردوغبار کارخانه سیمان و نفس‌تنگی آبیکی‌ها/ مردم: سیمان تنفس می‌کنیم

باغستان سنتی قزوین سوژه مستند بلند «ماریان»

باغستان سنتی قزوین سوژه مستند بلند «ماریان»

اعطا 7 نشان ملی مرغوبیت به آثار هنرمندان صنایع دستی استان قزوین

اعطا 7 نشان ملی مرغوبیت به آثار هنرمندان صنایع دستی استان قزوین

پل امام رضا (ع) بدون تخریب باغستان تکمیل می‌شود

پل امام رضا (ع) بدون تخریب باغستان تکمیل می‌شود

فرونشست زمین و آسیب به بناهای تاریخی، ادعا یا واقعیت؟

فرونشست زمین و آسیب به بناهای تاریخی، ادعا یا واقعیت؟

مهاجرت معکوس به روستاها، پدیده‌ای نوظهور

مهاجرت معکوس به روستاها، پدیده‌ای نوظهور

تخریب منظر فرهنگی باغستان سنتی قزوین با حمل و نقل ناپایدار

تخریب منظر فرهنگی باغستان سنتی قزوین با حمل و نقل ناپایدار

ترک خوردگی بخشی از بقعه امامزاده حسین(ع) قزوین

ترک خوردگی بخشی از بقعه امامزاده حسین(ع) قزوین

وضعیت نامناسب سنگ‌های تاریخی دولتخانه صفوی در قزوین

وضعیت نامناسب سنگ‌های تاریخی دولتخانه صفوی در قزوین

سرنوشت قزوین در جدال باغ و راه/ از 4000 هکتار باغستان سنتی تنها 2784 هکتار باقی مانده

سرنوشت قزوین در جدال باغ و راه/ از 4000 هکتار باغستان سنتی تنها 2784 هکتار باقی مانده

نمایش بخشی از الواح هخامنشی در موزه‌های قزوین

نمایش بخشی از الواح هخامنشی در موزه‌های قزوین

کشف بقایای حمام صفوی در مجموعه دولت‌خانه صفوی قزوین

کشف بقایای حمام صفوی در مجموعه دولت‌خانه صفوی قزوین

«پیوست زیست محیطی» از چه مسیری به کمربندی شرقی قزوین می‌رسد؟

«پیوست زیست محیطی» از چه مسیری به کمربندی شرقی قزوین می‌رسد؟

سرقت کتیبه‌های آب‌ انبار ملاوردیخانی قزوین تائید شد

سرقت کتیبه‌های آب‌ انبار ملاوردیخانی قزوین تائید شد

آغاز فصل جدید کاوش‌های باستان شناسی دردولتخانه صفوی قزوین

آغاز فصل جدید کاوش‌های باستان شناسی دردولتخانه صفوی قزوین

شهرداری موظف به مرمت دیوار تخریب‌شده «خانه مومنان» قزوین است

شهرداری موظف به مرمت دیوار تخریب‌شده «خانه مومنان» قزوین است

مزایده «گراند هتل» قزوین هنوز نتیجه نداده است؟

مزایده «گراند هتل» قزوین هنوز نتیجه نداده است؟

هیچ‌گونه آسیبی به بنا اصلی بقعه تاریخی امامزاده ولی ضیاآباد وارد نشده

هیچ‌گونه آسیبی به بنا اصلی بقعه تاریخی امامزاده ولی ضیاآباد وارد نشده

هشت آئین و مراسم عزاداری محرم استان قزوین در فهرست میراث ملی ناملموس قرار دارد

هشت آئین و مراسم عزاداری محرم استان قزوین در فهرست میراث ملی ناملموس قرار دارد

آب‌های جاری در شهر قزوین ممنوع!

آب‌های جاری در شهر قزوین ممنوع!