پدیده فرونشست، میزبان دشت‌های قروه و دهگلان

پدیده فرونشست، میزبان دشت‌های قروه و دهگلان

بخشی از یک پل تاریخی در سنندج تخریب شد

بخشی از یک پل تاریخی در سنندج تخریب شد

11 روستا هورامان ثبت ملی می‌شود

11 روستا هورامان ثبت ملی می‌شود

هوا برخی مناطق کردستان در شرایط ناسالم قرار دارد

هوا برخی مناطق کردستان در شرایط ناسالم قرار دارد

کاوش قلعه بالا، نمایانگر تاریخ نهفته بیجار

کاوش قلعه بالا، نمایانگر تاریخ نهفته بیجار

کشف آسیاب قدیمی در قروه

کشف آسیاب قدیمی در قروه

در بزرگترین کارخانه تولید لبنیات کردستان تخته می‌شود!؟

در بزرگترین کارخانه تولید لبنیات کردستان تخته می‌شود!؟

تپه ترخان­‌آباد؛ استقراری موقت متعلق به قرون میانه اسلامی

تپه ترخان­‌آباد؛ استقراری موقت متعلق به قرون میانه اسلامی

جمع‌آوری زباله وظیفه شهرداری است، نه میراث‌ فرهنگی

جمع‌آوری زباله وظیفه شهرداری است، نه میراث‌ فرهنگی

بررسی و شناسایی آثار باستان شناختی بخش کلاترزان سنندج

بررسی و شناسایی آثار باستان شناختی بخش کلاترزان سنندج

سند الگو پیشرفت نسخه شفابخش توزیع نامتوازن جمعیتی

سند الگو پیشرفت نسخه شفابخش توزیع نامتوازن جمعیتی

اولین رسانه گردشگری سلامت ایران رونمایی می‌شود

اولین رسانه گردشگری سلامت ایران رونمایی می‌شود

«سی‌وسه پل» سنندج در غربت!

«سی‌وسه پل» سنندج در غربت!

موانع پیش روی توسعه کشاورزی هورامان/ ثبت جهانی هورامان در اولویت

موانع پیش روی توسعه کشاورزی هورامان/ ثبت جهانی هورامان در اولویت

«کرفتو» و «زیویه» نیازمند نگاه ویژه مدیران

«کرفتو» و «زیویه» نیازمند نگاه ویژه مدیران

کشف سفال‌های دوره تاریخی، اسلامی و مس و سنگ جدید و میانی در مریوان

کشف سفال‌های دوره تاریخی، اسلامی و مس و سنگ جدید و میانی در مریوان

قدیمی‌ترین فسیل جانوری تاریخ زمین شناسایی شد

قدیمی‌ترین فسیل جانوری تاریخ زمین شناسایی شد

شناسایی دوره‌های مس و سنگ قدیم در قروه کردستان

شناسایی دوره‌های مس و سنگ قدیم در قروه کردستان

تخریب کامل قلعه توراغ تپه با قدمت هزاره اول پیش از میلاد در دشت مریوان

تخریب کامل قلعه توراغ تپه با قدمت هزاره اول پیش از میلاد در دشت مریوان

فقر از تبعات تراکم جمعیت در بافت فرسوده/ سکونت ۵۱ درصد جمعیت کردستان در بافت ناکارآمد

فقر از تبعات تراکم جمعیت در بافت فرسوده/ سکونت ۵۱ درصد جمعیت کردستان در بافت ناکارآمد

۱۲۳