مصوبه اعطا رقم 4 میلیاردی برای شهر تاریخی «بلقیس» اختصاص نیافت

مصوبه اعطا رقم 4 میلیاردی برای شهر تاریخی «بلقیس» اختصاص نیافت

آغاز مرمت خسارت‌های زلزله به عمارت «مفخم» از ابتدا هفته آینده

آغاز مرمت خسارت‌های زلزله به عمارت «مفخم» از ابتدا هفته آینده

ثبت ۱۸ اثر تاریخی خراسان شمالی در فهرست آثار ملی کشور

ثبت ۱۸ اثر تاریخی خراسان شمالی در فهرست آثار ملی کشور

آب‌های زیرزمینی دشت جنوبی استان در حال شورشدن است/ چاه‌‎های مجاز دارای اضافه برداشت مهمترین دغدغه حوزه آب

آب‌های زیرزمینی دشت جنوبی استان در حال شورشدن است/ چاه‌‎های مجاز دارای اضافه برداشت مهمترین دغدغه حوزه آب

سامان‌دهی و احیا مجموعه عمارت مفخم بجنورد

سامان‌دهی و احیا مجموعه عمارت مفخم بجنورد

راه‌اندازی موزه پول و سکه در خراسان‌شمالی

راه‌اندازی موزه پول و سکه در خراسان‌شمالی

پایان فصل دوم کاوش در ارگ «نادری» شیروان

پایان فصل دوم کاوش در ارگ «نادری» شیروان

کشف سازه‌ای ۸ ضلعی از سنگ‌های ورقه‌ای در بجنورد

کشف سازه‌ای ۸ ضلعی از سنگ‌های ورقه‌ای در بجنورد

کشف خمره قاجاری در گرمه

کشف خمره قاجاری در گرمه

ردپای حمله مغول در شهر تاریخی بلقیس اسفراین

ردپای حمله مغول در شهر تاریخی بلقیس اسفراین

آرامگاه سردار مفخم تبدیل به موزه مشاهیر خواهد شد

آرامگاه سردار مفخم تبدیل به موزه مشاهیر خواهد شد

کشف اشیا عتیقه مربوط به دوره ساسانیان در بجنورد

کشف اشیا عتیقه مربوط به دوره ساسانیان در بجنورد

شفافیت به شهرداری بجنورد رسید

شفافیت به شهرداری بجنورد رسید

تراز مالی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها روشن شود/ کمبود منابع مالی وجه مشترک همه شهرداری‌ها است

تراز مالی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها روشن شود/ کمبود منابع مالی وجه مشترک همه شهرداری‌ها است

۸۰۰ شهرداری در حال ورشکستگی هستند

۸۰۰ شهرداری در حال ورشکستگی هستند

محوطه تاریخی سوخ‌چشمه کاربری تدافعی‌نظامی داشته است

محوطه تاریخی سوخ‌چشمه کاربری تدافعی‌نظامی داشته است

نهمین فصل کاوش باستان‌شناختی در شهر تاریخی بلقیس آغاز شد

نهمین فصل کاوش باستان‌شناختی در شهر تاریخی بلقیس آغاز شد

بیش از ٢٠ مدیرکل خراسان شمالی از بازرسی کل استان هشدار گرفته اند

بیش از ٢٠ مدیرکل خراسان شمالی از بازرسی کل استان هشدار گرفته اند

نهمین فصل کاوش باستان‌شناختی در شهر تاریخی بلقیس آغاز شد

نهمین فصل کاوش باستان‌شناختی در شهر تاریخی بلقیس آغاز شد

کاوش های نجات بخشی باستان شناسی در سد چندیر خراسان شمالی

کاوش های نجات بخشی باستان شناسی در سد چندیر خراسان شمالی

۱۲۳