روایت یک غار پس از زلزله

روایت یک غار پس از زلزله

جشنواره ملی مجسمه‌های نمکی در نهبندان آغاز شد

جشنواره ملی مجسمه‌های نمکی در نهبندان آغاز شد

داستان اصفهک/ سفر به روستا تاریخی که در زلزله ۵۷ متروکه شد

داستان اصفهک/ سفر به روستا تاریخی که در زلزله ۵۷ متروکه شد

«ارگ بهارستان» درانتظار نتیجه مذاکرات واگذاری/ هویت شهر را دریابیم

«ارگ بهارستان» درانتظار نتیجه مذاکرات واگذاری/ هویت شهر را دریابیم

برگزاری همایش بین‌المللی «گردشگری بیابان لوت» در اردیبهشت ماه / ارسال 70 مقاله

برگزاری همایش بین‌المللی «گردشگری بیابان لوت» در اردیبهشت ماه / ارسال 70 مقاله

زخم‌های کاری بر پیکره عمارت تاریخی/ رحیم آباد چشم انتظار بودجه است

زخم‌های کاری بر پیکره عمارت تاریخی/ رحیم آباد چشم انتظار بودجه است

کاوش آموزشی محوطه گبری مود استان خراسان جنوبی آغاز شد

کاوش آموزشی محوطه گبری مود استان خراسان جنوبی آغاز شد

22 پرونده طبیعی در فهرست ملی واجد ارزش ثبت شناخته شد

22 پرونده طبیعی در فهرست ملی واجد ارزش ثبت شناخته شد

کشف شواهد حضور ساسانیان در شهر تون

کشف شواهد حضور ساسانیان در شهر تون

شهر تاریخی تو را می‌خواند

شهر تاریخی تو را می‌خواند

سیراب از میرآب

سیراب از میرآب

کاوش در هویت پنهان

کاوش در هویت پنهان

کشف شواهدی از عصر آهن و اوایل دوره هخامنشی در تپه تخچرآباد بیرجند

کشف شواهدی از عصر آهن و اوایل دوره هخامنشی در تپه تخچرآباد بیرجند

رشد 55 درصدی تعداد بازدیدکنندگان از بزرگترین میراث تاریخی خشتی و گلی ایران

رشد 55 درصدی تعداد بازدیدکنندگان از بزرگترین میراث تاریخی خشتی و گلی ایران

اصفهک؛ روستا ویران تاریخی که بار دیگر احیا شد

اصفهک؛ روستا ویران تاریخی که بار دیگر احیا شد

زمین‌های خراسان جنوبی آلارم می‌دهند

زمین‌های خراسان جنوبی آلارم می‌دهند

آسبادهای خواف شانس زیادی برای ثبت جهانی دارند

آسبادهای خواف شانس زیادی برای ثبت جهانی دارند

شناسایی ۲۲۴ اثر تاریخی در طبس

شناسایی ۲۲۴ اثر تاریخی در طبس

۴۵ غار در خراسان جنوبی شناسایی شد

۴۵ غار در خراسان جنوبی شناسایی شد

باغ امیرآباد بیرجند مرمت می‌شود

باغ امیرآباد بیرجند مرمت می‌شود

۱۲۳۴