خطر تخریب کوه کلاه رستم را همچنان تهدید می‌کند/ وجود اسنادی مبنی بر لزوم دریافت مجوز برداشت از کوه

خطر تخریب کوه کلاه رستم را همچنان تهدید می‌کند/ وجود اسنادی مبنی بر لزوم دریافت مجوز برداشت از کوه

‌دنبال احیا صنایع‌دستی منسوخ‌شده هرمزگان هستم/ثبت جهانی دانش دریانوردی و لنج سازی سنتی در استان

‌دنبال احیا صنایع‌دستی منسوخ‌شده هرمزگان هستم/ثبت جهانی دانش دریانوردی و لنج سازی سنتی در استان

کلاه رستم را باد برد/ ابهام و سکوت مسئولان در خصوص تخریب کوه کلاه رستم هرمز

کلاه رستم را باد برد/ ابهام و سکوت مسئولان در خصوص تخریب کوه کلاه رستم هرمز

۵۰ اثر ارزشمند در غرب هرمزگان در فهرست آثار ملی ثبت می‌شود

۵۰ اثر ارزشمند در غرب هرمزگان در فهرست آثار ملی ثبت می‌شود

تاثیر نمادهای شهری بر قدرتمند شدن برند شهری

تاثیر نمادهای شهری بر قدرتمند شدن برند شهری

کتیبه در قفس؛ مدیران میراث فرهنگی در بی‌تفاوتی

کتیبه در قفس؛ مدیران میراث فرهنگی در بی‌تفاوتی

رونمایی از نسخه دیجیتال کتاب جهانی «المسالک و الممالک»

رونمایی از نسخه دیجیتال کتاب جهانی «المسالک و الممالک»

۴۰۰ نقشه جهانی با نام خلیج فارس در حافظه جهانی ثبت شده‌است

۴۰۰ نقشه جهانی با نام خلیج فارس در حافظه جهانی ثبت شده‌است

طرح مطالعه و مرمت قلعه پرتقالی‌ها‎

طرح مطالعه و مرمت قلعه پرتقالی‌ها‎

کاهش درختان مانگرو به دلیل جاده‌سازی/اسیدی‌شدن آب‌دریا و تهدید مرجان‌های خلیج‌فارس

کاهش درختان مانگرو به دلیل جاده‌سازی/اسیدی‌شدن آب‌دریا و تهدید مرجان‌های خلیج‌فارس

کشف شهری باستانی در پس‌کرانه‌های خلیج‌فارس

کشف شهری باستانی در پس‌کرانه‌های خلیج‌فارس

شورای شهربندرعباس بدون خزانه‌دار است/اختلاف بر سر انتخاب یاانتصاب

شورای شهربندرعباس بدون خزانه‌دار است/اختلاف بر سر انتخاب یاانتصاب

کاربرد بنای اسرارآمیز دوره ساسانی ناشناخته ماند

کاربرد بنای اسرارآمیز دوره ساسانی ناشناخته ماند

پژوهشگاه میراث فرهنگی و حرمت از دست رفته باستان‌شناسی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و حرمت از دست رفته باستان‌شناسی

موافقت با طرح جامع بازنگری شده شهر جدید تیس

موافقت با طرح جامع بازنگری شده شهر جدید تیس

المان‌های شهری باید ریشه در هویت شهری شهرها داشته باشند

المان‌های شهری باید ریشه در هویت شهری شهرها داشته باشند

کشف محوطه پیش از تاریخ در نزدیکی خلیج‌فارس

کشف محوطه پیش از تاریخ در نزدیکی خلیج‌فارس

هرمزگان به قطب گردشگری سلامت منطقه خلیج‌ فارس تبدیل شود

هرمزگان به قطب گردشگری سلامت منطقه خلیج‌ فارس تبدیل شود

ضرورت توجه به خرده اقليم‌ها در توسعه سواحل و درياها

ضرورت توجه به خرده اقليم‌ها در توسعه سواحل و درياها

مریخِ ایران را با دویدن کشف کن

مریخِ ایران را با دویدن کشف کن

۱۲۳۴