همدان «کلانشهر» شد

همدان «کلانشهر» شد

قفل این شهر را بشکنید

قفل این شهر را بشکنید

ردپا سلوکیان در تپه «نقاره‌چی» نهاوند

ردپا سلوکیان در تپه «نقاره‌چی» نهاوند

۳۵۰۰ سال مدنیت را در همدان ورق بزنیم/۴ اثر درفهرست موقت ثبت جهانی

۳۵۰۰ سال مدنیت را در همدان ورق بزنیم/۴ اثر درفهرست موقت ثبت جهانی

غار سراب؛ کاندیدای ثبت در آثار ملی

غار سراب؛ کاندیدای ثبت در آثار ملی

واکاوی نقش راه ابریشم در تحولات تاریخی ادیان

واکاوی نقش راه ابریشم در تحولات تاریخی ادیان

جداسازی شهر قدیم از جدید

جداسازی شهر قدیم از جدید

۴ جاذبه گردشگری و تاریخی همدان در فهرست موقت ثبت جهانی قرار دارد

۴ جاذبه گردشگری و تاریخی همدان در فهرست موقت ثبت جهانی قرار دارد

بناهای تاریخی کمتر دیده شده در جاده ابریشم مورد توجه قرار می‌گیرد

بناهای تاریخی کمتر دیده شده در جاده ابریشم مورد توجه قرار می‌گیرد

ثبت جهانی هگمتانه منوط به رفع معارض است

ثبت جهانی هگمتانه منوط به رفع معارض است

ثبات مدیریتی، در شهرداری همدان حاکم نیست

ثبات مدیریتی، در شهرداری همدان حاکم نیست

تلاش برای ثبت جهانی یک اثر تاریخی همدان از مسیر جاده ابریشم

تلاش برای ثبت جهانی یک اثر تاریخی همدان از مسیر جاده ابریشم

دستکند زیرزمینی سامن؛ گمشده در پیچ و خم اعتبار

دستکند زیرزمینی سامن؛ گمشده در پیچ و خم اعتبار

در حسرت ویترین

در حسرت ویترین

مرگ تدریجی قنات‌های همدان در سایه کاهش اعتبارات

مرگ تدریجی قنات‌های همدان در سایه کاهش اعتبارات

«شهر چادری» حاصل گردشگری بی‌حاصل

«شهر چادری» حاصل گردشگری بی‌حاصل

۱۲ ساعت ماجراجویی در «یخچال»

۱۲ ساعت ماجراجویی در «یخچال»

تنها نمونه از کارخانه‌های قدیمی همدان هم قربانی می‌شود؟

تنها نمونه از کارخانه‌های قدیمی همدان هم قربانی می‌شود؟

نابسامانی سیم‌های برق در بازار تاریخی ملایر/ یک آتش‌سوزی دیگر می‌تواند در راه باشد

نابسامانی سیم‌های برق در بازار تاریخی ملایر/ یک آتش‌سوزی دیگر می‌تواند در راه باشد

گشتی در بازار تاریخی همدان

گشتی در بازار تاریخی همدان