هتلی که  مانع ثبت جهانی غارعلیصدر می‌شود

هتلی که مانع ثبت جهانی غارعلیصدر می‌شود

«کرونا» رغبت همدان برای جذب چینی‌ها را کم کرد/ لزوم توجه به سلامت

«کرونا» رغبت همدان برای جذب چینی‌ها را کم کرد/ لزوم توجه به سلامت

لغزش زمین ۳ روستا همدان را تهدید می‌کند/ انجام مطالعات جابجایی ۳ روستا

لغزش زمین ۳ روستا همدان را تهدید می‌کند/ انجام مطالعات جابجایی ۳ روستا

ردپا عید چینی در همدان/فرصتی که گردشگری زمستانی را معرفی می‌کند

ردپا عید چینی در همدان/فرصتی که گردشگری زمستانی را معرفی می‌کند

گودالی که در قلب همدان جا خوش کرده است/ موزه‌ای همچنان روی کاغذ

گودالی که در قلب همدان جا خوش کرده است/ موزه‌ای همچنان روی کاغذ

پای دوقلوها از «نورمهال» بیرون رفت

پای دوقلوها از «نورمهال» بیرون رفت

ضرورت همسان‌سازی و هماهنگی قوانین شوراها

ضرورت همسان‌سازی و هماهنگی قوانین شوراها

در معبد حاجی‌آباد همدان چه خبر است؟

در معبد حاجی‌آباد همدان چه خبر است؟

تغییر نام بلوار بعثت همدان به نام سپهبد شهید سلیمانی

تغییر نام بلوار بعثت همدان به نام سپهبد شهید سلیمانی

بازگشت بنا یادبود سیدجمال‌الدین اسدآبادی به کاربری اصلی

بازگشت بنا یادبود سیدجمال‌الدین اسدآبادی به کاربری اصلی

مونوکسید کربن 80 درصد وزن آلودگی هوای همدان را تشکیل می‌دهد

مونوکسید کربن 80 درصد وزن آلودگی هوای همدان را تشکیل می‌دهد

نامگذاری مکانی د‌‌‌ر همد‌‌‌ان به‌ نام شهید سپهبد‌‌‌ سلیمانی

نامگذاری مکانی د‌‌‌ر همد‌‌‌ان به‌ نام شهید سپهبد‌‌‌ سلیمانی

یادگار مادها هنوز بوی پتروشیمی می‌دهد

یادگار مادها هنوز بوی پتروشیمی می‌دهد

ثبت جهانی هگمتانه در اولویت وزارت میراث‌فرهنگی

ثبت جهانی هگمتانه در اولویت وزارت میراث‌فرهنگی

بازگشایی پیاده‌راه اکباتان برای تردد خودروها طرحی غیرکارشناسی است

بازگشایی پیاده‌راه اکباتان برای تردد خودروها طرحی غیرکارشناسی است

در صورت ادامه روند کنونی فعالیت شهرداری در عدم پاسخگویی به مطالبات قانونی شورا استعفا می‌دهم

در صورت ادامه روند کنونی فعالیت شهرداری در عدم پاسخگویی به مطالبات قانونی شورا استعفا می‌دهم

غلظت آلاینده‌ها در همدان افزایش می‌یابد

غلظت آلاینده‌ها در همدان افزایش می‌یابد

تاکید بر توسعه متوازن شهری با رعایت مباحث زیست‌محیطی

تاکید بر توسعه متوازن شهری با رعایت مباحث زیست‌محیطی

حمایت از قنات‌موزه قاسم‌آباد، پاسخ هنرمندان همدانی

حمایت از قنات‌موزه قاسم‌آباد، پاسخ هنرمندان همدانی

فرسایش خاک نخستین معضل زیست‌محیطی است

فرسایش خاک نخستین معضل زیست‌محیطی است