فرسایشی که جابجایی خاک ایجاد می‌کند/ زمینه سیلاب فراهم نشود

فرسایشی که جابجایی خاک ایجاد می‌کند/ زمینه سیلاب فراهم نشود

جدیدترین واکنش به مخدوش شدن حریم ارگ کریمخانی با هتل آسمان/ هتلی که فقط در عکس فوتوشاپی و جنجالی رئیس سازمان میراث فرهنگی کوتاه شد

جدیدترین واکنش به مخدوش شدن حریم ارگ کریمخانی با هتل آسمان/ هتلی که فقط در عکس فوتوشاپی و جنجالی رئیس سازمان میراث فرهنگی کوتاه شد

‌تایید پیگیری ثبت جهانی حافظیه و سعدیه و خواجو کرمانی

‌تایید پیگیری ثبت جهانی حافظیه و سعدیه و خواجو کرمانی

ناگفته‌های ارد عطارپور از مستندی که 5 سال تعلیق شد

ناگفته‌های ارد عطارپور از مستندی که 5 سال تعلیق شد

مرودشت رکورد دار چاه غیرمجاز ایران است!

مرودشت رکورد دار چاه غیرمجاز ایران است!

افتخار شيراز به گردشگری است نه برج سنگی و پل بتنی

افتخار شيراز به گردشگری است نه برج سنگی و پل بتنی

تصاویر تاریخی تخت جمشید و چهره‌هایی که در ماندگاری‌اش نقش داشتند/ مرمت‌کاری که در تخت جمشید متولد شد

تصاویر تاریخی تخت جمشید و چهره‌هایی که در ماندگاری‌اش نقش داشتند/ مرمت‌کاری که در تخت جمشید متولد شد

فاجعه‌ای که گریبانگیر شهر باستانی دارابگِرد شده است

فاجعه‌ای که گریبانگیر شهر باستانی دارابگِرد شده است

روش‌های نوین مهار گلسنگ درتخت جمشید/ مهمان ناخوانده رانده می‌شود

روش‌های نوین مهار گلسنگ درتخت جمشید/ مهمان ناخوانده رانده می‌شود

باران هم کمکی به دریاچه‌های فارس نکرد/ آبی جاری نشد

باران هم کمکی به دریاچه‌های فارس نکرد/ آبی جاری نشد

مرتضی الویری: اتهامات مطرح شده باعث لغو عضویت حاجتی نمی‌شود

مرتضی الویری: اتهامات مطرح شده باعث لغو عضویت حاجتی نمی‌شود

توضیح اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری فارس درباره یک خبر

توضیح اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری فارس درباره یک خبر

بافت دستکند، سازه‌ای با شکوه در صفاشهر فارس

بافت دستکند، سازه‌ای با شکوه در صفاشهر فارس

باران، اعتبار ۲۰ میلیونی حمام مشیر را شست و برد/۸۲۰ میلیون تومان برای گردشگری، میراث فرهنگی هیچ

باران، اعتبار ۲۰ میلیونی حمام مشیر را شست و برد/۸۲۰ میلیون تومان برای گردشگری، میراث فرهنگی هیچ

تصویر اولین شهر مدور دنیا که در ایران ساخته شد/ دیوار اطراف این شهر هخامنشی را در گینس ثبت کنید

تصویر اولین شهر مدور دنیا که در ایران ساخته شد/ دیوار اطراف این شهر هخامنشی را در گینس ثبت کنید

استانداران بومی باشند یا نباشند

استانداران بومی باشند یا نباشند

مرمت تخت جمشید؛ از هخامنشیان تا ایتالیایی‌ها/ سرنوشت سنگ برجسته‌های به سرقت رفته تخت جمشید

مرمت تخت جمشید؛ از هخامنشیان تا ایتالیایی‌ها/ سرنوشت سنگ برجسته‌های به سرقت رفته تخت جمشید

خطر موزه‌ای شدن تخت‌ جمشید، نقش رستم و پاسارگاد وجود دارد/ کشاورزی، کار دستِ میراثِ هخامنشیان داد

خطر موزه‌ای شدن تخت‌ جمشید، نقش رستم و پاسارگاد وجود دارد/ کشاورزی، کار دستِ میراثِ هخامنشیان داد

نقشه بحران تخت جمشید تهیه می‌شود

نقشه بحران تخت جمشید تهیه می‌شود

قلعه اژدها پیکر ظرفیت بزرگ گردشگری فارس/ افسانه‌های قلعه بازگو شود

قلعه اژدها پیکر ظرفیت بزرگ گردشگری فارس/ افسانه‌های قلعه بازگو شود