رتبه برتر ارزیابی موزه‌های کشور به «چینی خانه» اردبیل اختصاص یافت

رتبه برتر ارزیابی موزه‌های کشور به «چینی خانه» اردبیل اختصاص یافت

جنگل گردی ظرفیت شاخص گردشگری طبیعی خلخال است

جنگل گردی ظرفیت شاخص گردشگری طبیعی خلخال است

کمتیه صنفی حفاظت، احیا و مرمت بازار تاریخی اردبیل تشکیل شود

کمتیه صنفی حفاظت، احیا و مرمت بازار تاریخی اردبیل تشکیل شود

700 اثر تاریخی در مشگین شهر شناسایی شده است

700 اثر تاریخی در مشگین شهر شناسایی شده است

اختصاص رتبه برتر به موزه باستان شناسی اردبیل

اختصاص رتبه برتر به موزه باستان شناسی اردبیل

تشکل منسجم معرفی  قابلیت‌های گردشگری اردبیل ایجاد شود

تشکل منسجم معرفی قابلیت‌های گردشگری اردبیل ایجاد شود

51 سکه مربوط به دوره اشکانی در مشگین شهر کشف شد

51 سکه مربوط به دوره اشکانی در مشگین شهر کشف شد

فساد گسترده در شهرداری و شورای شهر پارس آباد/ دستگیری 7 متهم

فساد گسترده در شهرداری و شورای شهر پارس آباد/ دستگیری 7 متهم

اردبیل ؛ سرزمین چشمه‌های آبگرم

اردبیل ؛ سرزمین چشمه‌های آبگرم

نصب سازه حفاظتی برای شهر "یئری" نیازمند تایید شورای میراث فرهنگی است

نصب سازه حفاظتی برای شهر "یئری" نیازمند تایید شورای میراث فرهنگی است

تشکیل زنجیره انسانی برای حفظ محوطه هشت هزار ساله شهریئری

تشکیل زنجیره انسانی برای حفظ محوطه هشت هزار ساله شهریئری

سرگذشت آلودگی محیط‌زیست شهری اردبیل/ سهم شهروندان چقدر بوده است

سرگذشت آلودگی محیط‌زیست شهری اردبیل/ سهم شهروندان چقدر بوده است

رهاسازی پسماندها و آتش زدن جنگل فندقلو آزاردهنده است

رهاسازی پسماندها و آتش زدن جنگل فندقلو آزاردهنده است

کشف فساد در آب منطقه‌ای اردبیل/ دریافت رشوه‌های کلان برای جعل پروانه چاه‌های عمیق

کشف فساد در آب منطقه‌ای اردبیل/ دریافت رشوه‌های کلان برای جعل پروانه چاه‌های عمیق

اردبیل پالایشگاه قیر ندارد

اردبیل پالایشگاه قیر ندارد

مخزن سوله‌ای برای سنگ‌افراشته‌های چهار هزارساله اردبیل

مخزن سوله‌ای برای سنگ‌افراشته‌های چهار هزارساله اردبیل

رگه‌تاریخ کهن در درخت زندگی جام طلایی/تمدن باستان روایت می‌شود

رگه‌تاریخ کهن در درخت زندگی جام طلایی/تمدن باستان روایت می‌شود

مرمت بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی منطبق بر پرونده ثبت جهانی است

مرمت بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی منطبق بر پرونده ثبت جهانی است

باغ-پارک در محوطه بقعه شیخ کلخوران اردبیل اجرا می‌شود

باغ-پارک در محوطه بقعه شیخ کلخوران اردبیل اجرا می‌شود

بخشی از تزئینات گچبری بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی مرمت شد

بخشی از تزئینات گچبری بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی مرمت شد