فساد در برخی فرایندهای کاری شهرداری کرج

فساد در برخی فرایندهای کاری شهرداری کرج

هوای 3 شهرستان البرز در شرایط هشدار

هوای 3 شهرستان البرز در شرایط هشدار

عدم تامین حقابه زیست محیطی تالاب‌ها را تهدید می‌کند

عدم تامین حقابه زیست محیطی تالاب‌ها را تهدید می‌کند

عکس از مهر

پذیرش ۱۳۵ کارتن‌خواب در گرمخانه کرج/ضعف در سیستم گرمایشی

درختان قطع شده منطقه کلاک باید بازکاشت شود

درختان قطع شده منطقه کلاک باید بازکاشت شود

غار یخ مراد، تالار قندیل‌های یخی در نزدیکی تهران

غار یخ مراد، تالار قندیل‌های یخی در نزدیکی تهران

وجود ۱۸ هزار حکم تخریب در کرج/ابهام در اجرای احکام

وجود ۱۸ هزار حکم تخریب در کرج/ابهام در اجرای احکام

روستای بدون ماشین در نزدیکی تهران، تنها با قایق به این طبیعت بکر بروید

روستای بدون ماشین در نزدیکی تهران، تنها با قایق به این طبیعت بکر بروید

سئوال از شهردار کرج با ۹ امضا قرائت شد

سئوال از شهردار کرج با ۹ امضا قرائت شد

خسارت ۵ میلیاردی به شهرداری کرج با یک قرارداد سوال‌برانگیز در سال ۹۴

خسارت ۵ میلیاردی به شهرداری کرج با یک قرارداد سوال‌برانگیز در سال ۹۴

عکس ازمهر

تخلف در تملک اراضی پروژه همت/پروژه معطل ۳۰ میلیارد اعتبار است

خطرپذیری کرج در برابر زلزله بالاست

خطرپذیری کرج در برابر زلزله بالاست

بناهای تاریخی البرز از زلزله دیشب قوی‌تر بوده‌اند

بناهای تاریخی البرز از زلزله دیشب قوی‌تر بوده‌اند

ابلاغ ضوابط و مقررات عرصه‌های سبز و باز شهر کرج

ابلاغ ضوابط و مقررات عرصه‌های سبز و باز شهر کرج

درهای خانه مصدق به روی گردشگران باز می‌شود؟

درهای خانه مصدق به روی گردشگران باز می‌شود؟

بخش‌های زیادی از حریم رودخانه کرج اختصاصی شده است

بخش‌های زیادی از حریم رودخانه کرج اختصاصی شده است

استقرار آلاینده‌ها در هوای البرز

استقرار آلاینده‌ها در هوای البرز

کرج تا چهار سال آینده باید به مقصد گردشگری ۱ تا ۳ روزه تبدیل شود

کرج تا چهار سال آینده باید به مقصد گردشگری ۱ تا ۳ روزه تبدیل شود

کارت زرد شورا به شهردار کرج/دریافت پول از مردم توسط پیمانکاران

کارت زرد شورا به شهردار کرج/دریافت پول از مردم توسط پیمانکاران

برخورد اخیر شهردار کرج دور از انتظار بود/شورا ابزار شهردار نیست

برخورد اخیر شهردار کرج دور از انتظار بود/شورا ابزار شهردار نیست

۱۲۳۴