ابتکار تازه‌ای از شورای شهر پنجم / گزارش حسابرسی سال 93 شهرداری در صحن شورا قرائت نمی‌شود

ابتکار تازه‌ای از شورای شهر پنجم / گزارش حسابرسی سال 93 شهرداری در صحن شورا قرائت نمی‌شود
قرار است گزارش‌های حسابرسی‌ سال 93 شهرداری در صحن شورای شهر تهران قرائت نشود و ارائه گزارش‌های حسابرسی از سال 94 از سر گرفته ...
چرا قالیباف در قفس پرندگان را باز نکرد/ تاکید سازمان محیط زیست به تهیه لیست پرندگان و محل تهیه آن

چرا قالیباف در قفس پرندگان را باز نکرد/ تاکید سازمان محیط زیست به تهیه لیست پرندگان و محل تهیه آن

شهردار اسبق تهران می‌گوید فاز دو باغ پرندگان تکمیل شده و تنها نیاز داشت پرندگان رهاسازی شوند، موضوعی که مدیران کنونی شهر آن را قبول ندارند و می‌گویند اگر این پروژه تکمیل شده بود چرا ...
پیشگیری از انتخاب مدیران جوان هم قبلیه!

پیشگیری از انتخاب مدیران جوان هم قبلیه!

قرار است سهم جوانان از مدیریت‌های شهری اضافه شود اما با انتصابات جدید مدیران جوان که بیشتر هم‌قبیله‌ای‌ها و یا خویشاوندان مدیران کهنسال هستند ،سبب شده جامعه چندان به مدیران جوان خوش ...
جان گرفتن دوباره"جاده ابر"در جنگل و"منطقه حفاظت شده"در سکوت مدیران محیط زیست ومنابع طبیعی

جان گرفتن دوباره"جاده ابر"در جنگل و"منطقه حفاظت شده"در سکوت مدیران محیط زیست ومنابع طبیعی

شهردار منطقه 12 خواستار توقف مزایده شد
شهردار منطقه 12 خواستار توقف مزایده شد