نعل وارونه مدیران در حفاظت از میراث فرهنگی اصفهان

نعل وارونه مدیران در حفاظت از میراث فرهنگی اصفهان
پس از سال‌ها پیگیری فروردین‌ماه سال 96 طرح پیاده‌راه‌سازی چهارباغ عباسی اصفهان کلید خورد. طرحی که اجرا آن نه‌تنها نتوانست شکوه و زیبایی این خیابان تاریخی ...
300 اصله بلوط زاگرس قربانی تعریض جاده سی سخت/ 1500 اصله بلوط در معرض قطع شدن

300 اصله بلوط زاگرس قربانی تعریض جاده سی سخت/ 1500 اصله بلوط در معرض قطع شدن

بلوط ها قربانی تفکر سازه ای می شوند. بلوط هایی که مسوولیت تامین آب 40 درصد ساکنان ایران را تا امروز انجام داده اند حالا قربانی توسعه ناپایدار شده اند؛ قربانی افکار و نگاه مدیران تکنوکراتی ...
رییس جمهوری: بودجه ۹۹ اعلام اداره کشور به رغم تحریم است

رییس جمهوری: بودجه ۹۹ اعلام اداره کشور به رغم تحریم است

رییس جمهوری گفت: بودجه سال ۹۹ مانند بودجه سال جاری بودجه ایستادگی و استقامت در برابر تحریم است این بودجه به دنیا اعلام می‌کند که علی رغم تحریم ما کشور را اداره خواهیم کرد.
مرگ ۶۰ بیمار تالاسمی به دلیل کمبود دارو و قصور نظام درمانی

مرگ ۶۰ بیمار تالاسمی به دلیل کمبود دارو و قصور نظام درمانی