به آمارها اعتمادی ندارم/ آماده شفاف‌سازی در قراردادهای شهرداری هستیم

به آمارها اعتمادی ندارم/ آماده شفاف‌سازی در قراردادهای شهرداری هستیم
شهردار تهران گفت: زمانی می گفتند ۶۰ درصد سفرهای تهران حمل و نقل عمومی است اما این رقم واقعا دقیق نیست. خیلی دست بالا بگیریم ۴۶ درصد سفر ها حمل و نقل ...