قراردادهای خاص جبارزادگان با برخی رسانه ها

قراردادهای خاص جبارزادگان با برخی رسانه ها
برخی رسانه ها که باید حقایق را منعکس کنند با دریافت هزینه های گزاف تبدیل به تریبونی برای روابط عمومی و سازمان حمل و نقل و ترافیک شدند. جبارزادگان طی قراردادهای یکساله که بودجه ...
"شاهوار" بزرگترین کانون آبساز البرز شرقی در خطر نابودی

"شاهوار" بزرگترین کانون آبساز البرز شرقی در خطر نابودی

با گذشت نزدیک به دوسال از رسانه ای شدن تخریب "شاهوار" توسط معدنکاوی و اعلام مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان که شرکت معدنی مجری، مجوز اداره کل محیط زیست را نداشته است این معدنکاوی ها همچنان ...
رفتارهای متحجرانه در قرن 21

رفتارهای متحجرانه در قرن 21

روز پنجشنبه صبح کلیپی به دست بیشتر مردم رسید که البته خیلی هم موضوع جدیدی نبود‌. سال‌هاست از این دست کلیپ‌ها یا به دستمان می‌رسد یا خودمان در گوشه و خیابان از نزدیک آنها را می‌بینیم....
کارهای فرهنگی را نمی شود امنیتی کرد و همه چیز را به گردن پلیس انداخت

کارهای فرهنگی را نمی شود امنیتی کرد و همه چیز را به گردن پلیس انداخت

چالش تلگرام چگونه ضعف دولت روسیه را آشکار کرد؟
چالش تلگرام چگونه ضعف دولت روسیه را آشکار کرد؟