کرونا با سیاست ایران چه کرد؟

کرونا با سیاست ایران چه کرد؟
این متن به ما می‌گوید چگونه کرونا ضعف‌های سیاست در ایران را به رخ کشید
روحانی: به این زودی‌ها شرایط عادی نمی‌شود

روحانی: به این زودی‌ها شرایط عادی نمی‌شود

حسن روحانی، رئيس‌جمهور گفت که وضعیت کنونی کرونا در این کشور سخت‌تر از دوران اسفند و فروردین ماه است.
سوختن «زاگرس» در آتش کمبود امکانات

سوختن «زاگرس» در آتش کمبود امکانات

این چندمین روز است که بخشی از منابع طبیعی و جنگل‌های ایران در بیش از سه استان کشور از جمله فارس، کهگلیویه و بویر احمد، خوزستان و بوشهر طعمه حریق شده است. حریقی که در نبودِ بالگرد‌ها ...