صید ترال را ریشه‌کن کنید

صید ترال را ریشه‌کن کنید

صید با روش ترال در کشور به مسئله‌ای جنجالی تبدیل شده است. به اعتقاد کارشناسان به‌دلیل عدم‌نظارت بر عملکرد صیادان ایرانی و چینی این شیوه صید باید به کلی متوقف شود.
تلاش دولت برای حذف طرح ویژه جماران / ضرب‌العجل برای شورای‌عالی شهرسازی به بهانه حمایت از مردم

تلاش دولت برای حذف طرح ویژه جماران / ضرب‌العجل برای شورای‌عالی شهرسازی به بهانه حمایت از مردم

قرار است فردا در جلسه شورای‌عالی شهرسازی موضوع حذف طرح ویژه جماران بررسی شود بی آن که به طور مکتوب در دستور کار قرار گرفته باشد امروز نیز در جلسه شورای شهر تهران هشدارهایی درباره تلاش ...
تلاش دولت برای حذف طرح ویژه جماران / ضرب‌العجل برای شورای‌عالی شهرسازی به بهانه حمایت از مردم
تلاش دولت برای حذف طرح ویژه جماران / ضرب‌العجل برای شورای‌عالی شهرسازی به بهانه حمایت از مردم
آتش در "  منطقه حفاظت شده خاییز"/ نیروهای مردمی تجهیزات می خواهند
آتش در " منطقه حفاظت شده خاییز"/ نیروهای مردمی تجهیزات می خواهند